Skip to main content

Miten varmistamme kääntäjien ammattitaidon

Lue lisää sisäisestä kääntäjien laadunvarmistuksesta

How we Test our Linguists

Sisäinen kääntäjien laadunvarmistus

Käännös- ja lokalisointialalla onnistuneen projektinhallinnan kulmakivi on luotettava kääntäjien laadunvarmistus.

AD VERBUMILLA on käytössään monitahoinen testaus ja perehdytysprosessi, joka voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Kääntäjä lähettää AD VERBUMIN vendor managerille CV:n tai muun asiakirjan, jossa kerrotaan kääntäjän koulutuksesta ja ammattikokemuksesta sekä tiedot käännöskokemuksesta ja muusta työkokemuksesta tämän erikoistumisalalta. Lisäksi vaadimme kolme suosittelijaa, joista vähintään yhden on oltava aikaisempi työnantaja.

  • AD VERBUMIN vendor manager tarkistaa asiakirjojen aitouden ja kääntäjän pätevyyden.

  • Kääntäjä tekee omaa erikoisalaansa olevan koekäännöksen omissa kielipareissaan.

  • Luotettava ja vastuullinen kollega tarkistaa koekäännöksen.

  • Henkilöstöosasto lähettää hakijalle salassapitosopimuksen ja palvelutasosopimuksen.

  • Saatuaan uuden kääntäjän tiedot AD VERBUMIN vendor manager luo kääntäjälle profiilin tietokantaan.

  • Kääntäjä vakuuttaa ja vahvistaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä ammattietiikkaa, käytäntöjä ja sisäistä yhteistyötä koskevat asiakirjat.

  • Arvioimme ja parannamme kääntäjien pätevyyttä jatkuvasti olemalla aktiivinen osa käännöstoimeksiantoja.

Kääntäjästä tulee osa kääntäjäverkostoamme, jos rekrytointivaihe onnistuu.

Aloita kääntäminen nyt
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Yritys noudattaa kansainvälistä käännöspalvelustandardia.

ISO 9001:2015

Yritys noudattaa laadunhallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

ISO 27001:2013

Yritys noudattaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

Tilaa uutiskirje