Skip to main content

TEP-menetelmä

TEP-menetelmä on käännösprojektimme ydin – ota selvää, mitä se tarkoittaa

TEP Workflow

Käännösalalla TEP tarkoittaa kääntämistä (translation), editointia (editing) ja oikolukua (proofreading). Tämä prosessi on laajasti käytössä käännösalalla, ja sillä varmistetaan, että käännökset ovat varmasti laadukkaita.

AD VERBUMIN TEP-menetelmä

Volume Analysis
Määräanalyysi

Lähtötekstin analysoinnilla saadaan tietää tarkasti uusien sanojen ja toistojen määrä sekä käännösmuistista saatavan avun määrä.

Uudelle asiakkaalle ja uudelle kieliparille luodaan uusi käännösmuisti.

Time Frame Estimation
Aikatauluarvio

Käännöstyöhön kuluva aika arvioidaan työn laajuuden perusteella.

File Preparation
Tiedostojen valmistelu

Lähtöteksti valmistellaan kääntämistä varten kaksikielisenä käännösmuistiohjelmassa, jossa käytetään asiakaskohtaista käännösmuistia tai uudelle asiakkaalle tai kieliparille luotua tyhjää käännösmuistia.

Project Instructions
Projektin ohjeistus

Käännöstiimille luodaan ohjeet, joissa otetaan huomioon asiakkaan vaatimukset, tiedostomuoto, aihealue, aikataulu ja viitetiedostot, kuten tyylioppaat, sanastot ja muut ohjeet.

Translation, Editing, Proofreading
Kääntäminen, editointi, oikoluku

Lähtöteksti käännetään kohdekielelle, editoidaan ja oikoluetaan. Jokaisen vaiheen tekee erillinen, äidinkielenään kohdekieltä puhuva kieliammattilainen, joka hyödyntää työssään käännösmuistiohjelmaa.

Quality Assurance
Laadunvarmistus

AD VERBUMIN laadunvarmistusosasto tarkistaa käännökset mahdollisten virheiden varalta laadunvarmistustyökaluilla.

Formatting and Layout
Muotoilu ja asettelu

Kohdeasiakirjan tarkistuksella varmistetaan, että asettelu on sama kuin alkuperäisessä asiakirjassa. Tässä vaiheessa tehdään myös taitto, jos asiakas haluaa.

Client-Specific Translation Memory Update
Asiakkaan käännösmuistin päivittäminen

Asiakas- ja kielikohtainen käännösmuisti päivitetään lopullisella käännöksellä. Käännösmuistia voidaan käyttää tulevissa projekteissa, mikä varmistaa johdonmukaisuuden, lyhentää työhön kuluvaa aikaa ja alentaa hintaa.

Client Feedback
Asiakkaan palaute

TEP-tiimi tutustuu asiakkaan mahdollisesti antamaan palautteeseen.

Implementation of Client Feedback
Asiakkaan antaman palautteen soveltaminen käännökseen

Asiakkaan antama palaute liitetään käännösmuistiin, asiakkaan sanastoon tai tyylioppaaseen.

Yksilöllinen työnkulku

Voimme luoda sinulle yksilöllisen työnkulun. Ota yhteyttä, niin voimme keskustella tarpeistasi ja muokata työnkulkua sinulle sopivaksi.

Aloita kääntäminen nyt
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Yritys noudattaa kansainvälistä käännöspalvelustandardia.

ISO 9001:2015

Yritys noudattaa laadunhallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

ISO 27001:2013

Yritys noudattaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

Tilaa uutiskirje