Skip to main content

Turvallisuus ja luottamuksellisuus

Miten pidämme sisältösi ja tietosi turvassa

Security and Confidentiality
  • ISO 27001:2013

  • Noudatamme yleistä tietosuoja-asetusta

  • Toimistomme sijaitsee yrityksen omistamassa rakennuksessa, jossa on käytössä kansainvälinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ja jatkuva videovalvonta

  • Talon sisäiset palvelimet

  • Emme käytä pilvipalvelimia, ellei asiakas sitä erikseen pyydä

  • Talon sisäisille palvelimille tallennettavat käännösmuistiohjelmat ja työnkulut varmistavat, että kääntäjät työskentelevät hallitussa ympäristössä, eivätkä tallenna sisältöäsi tai tietojasi omalle koneelleen

  • Tiukat juridiset raamit, jotka säätelevät luottamuksellisuutta ja tietojen käsittelyä (salassapitosopimus, palvelutasosopimus)

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 määrittää vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmille ja arkaluonteisten tietojen hallinnalle, mukaan lukien immateriaalioikeudet.

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät varmistavat, että arkaluonteisia tietoja käsittelevät ja IT-järjestelmiämme käyttävät henkilöt noudattavat tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien vaatimuksia.

Suojaamme asiakkaiden henkilötiedot ja arkaluonteiset tiedot standardin ISO 27001:2013 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Yrityksen omistama rakennus

AD VERBUM omistaa rakennuksen, jossa toimistomme sijaitsee, joten voimme pitää asiakkaiden ja projektien tiedot turvassa ja luottamuksellisina. Alueella on jatkuva kameravalvonta ja muita tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä.

Asiakkaiden tiedot tallennetaan huipputason palvelinhuoneeseen, joka sijaitsee omassa rakennuksessamme.

Salassapitosopimus ja palvelutasosopimus

AD VERBUM tekee kaikkien freelancer-kääntäjien ja muiden käännös- ja lokalisointiprojektissa mukana olevien palveluntarjoajien kanssa tiukat salassapitosopimukset ja palvelutasosopimukset.

Molempia osapuolia sitovien sopimusten mukaisesti palveluntarjoajat saavat ja säilyttävät luottamuksellisena kaikki tuottamansa työt ja kaikki tiedot, jotka heille lähetetään tai joihin he saavat käyttöoikeuden (suullisesti, kirjallisesti tai jossain muussa muodossa), koskien asiakasta tai AD VERBUMIA. Palveluntarjoajat eivät jäljennä, paljasta tai julkista tällaisia tietoja ilman julkaisevan osapuolen lupaa.

Freelancer-kääntäjämme käsittelevät asiakkaan tietoja käännösmuistiratkaisujen kautta, ja tiedot on tallennettu omille palvelimillemme.

Emme tallenna asiakkaiden tietoja pilvipalveluihin, ellei asiakas tätä erikseen pyydä. Tallennamme asiakkaan tiedot aina omille palvelimillemme, joilta talon sisäiset työntekijät, freelancerit ja asiakkaat pääsevät tietoihin käsiksi.

Aloita kääntäminen nyt
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Yritys noudattaa kansainvälistä käännöspalvelustandardia.

ISO 9001:2015

Yritys noudattaa laadunhallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

ISO 27001:2013

Yritys noudattaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

Tilaa uutiskirje