Skip to main content

AD VERBUMIN TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa AD VERBUM SIA, rekisterinro 40003597992, virallinen osoite: Slokas Street 41A, Riga, LV-1007, Latvia (jäljempänä ”AD VERBUM”), joka on tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä, antaa tietoa tavoista, joilla AD VERBUM käsittelee luonnollisten henkilöiden henkilötietoja, ja AD VERBUMIN säilyttämien tietojen suojaamisesta. Lue alla oleva huolellisesti saadaksesi tietoja siitä, miten AD VERBUM käsittelee henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

 1. Rekisterinpitäjä on AD VERBUM ja sen tytäryhtiö.
 2. AD VERBUMIN yhteystieto koskien henkilötietojen käsittelyä on sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kysymykset koskien henkilötietojen käsittelyä voidaan lähettää tähän sähköpostiosoitteeseen tai AD VERBUMIN viralliseen postiosoitteeseen. Oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt voidaan lähettää tämän tietosuojaselosteen kappaleen 18 mukaisesti.

Tietosuojaselosteen tarkoitus

 1. Tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle (”sinä” tai ”rekisteröity”) tietoa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, laajuudesta, suojaamisesta ja kestosta sillä hetkellä, kun saamme henkilötietosi ja siltä ajalta, kun käsittelemme niitä.

Tietosuojaselosteen soveltamisala

 1. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa.
 2. Antamalla henkilötietosi AD VERBUMILLE tiedostat ja hyväksyt täysin, että AD VERBUM käsittelee henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen ja Latviassa sovellettavien ja sitovien lakien mukaisesti.
 3. AD VERBUM pitää henkilötiedot suojassa ja salassa ja huomioi henkilötietojen käsittelyn laillisuuden sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti, joita ovat: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (jäljempänä ”yleinen tietosuoja-asetus”) sekä muu sovellettava tietosuojaa ja tietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö.
 4. Tietosuojaseloste koskee tietojen käsittelyä riippumatta muodosta ja ympäristöstä, jossa henkilö toimittaa henkilötietonsa (esim. AD VERBUMIN verkkosivustolla, sähköpostitse, postitse tai puhelimella), tai yrityksen järjestelmistä tai kirjallisesta muodosta, jossa niitä käsitellään.

Oikeus käsitellä henkilötietoja (oikeusperuste)

 1. AD VERBUMIN oikeudelliset perusteet henkilötietojen käsittelemiseen:
  • sopimuksen allekirjoittaminen ja täyttäminen asiakkaan, työntekijän tai palveluntarjoajan kanssa;
  • AD VERBUMIA sitovien ulkoisten lakien ja säännösten noudattaminen;
  • oikeutetun edun tavoittelu olemassa olevien velvollisuuksien täyttämisessä (mukaan lukien sopimuksellisen velvollisuudet) sinun ja AD VERBUMIN välillä.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

 1. AD VERBUM käsittelee henkilötietoja seuraavista syistä:
  • valitakseen työntekijöitä ja palveluntarjoajia ja ryhtyäkseen heidän kanssaan yhteistyöhön;
  • palveluiden tarjoamisen ja saamisen yhteydessä:
   • tunnistaakseen asiakkaan tai palveluntarjoajan;
   • valmistellakseen ja allekirjoittaakseen sopimuksen;
   • tarjotakseen palveluita (sopimuksellisten velvoitteiden täyttäminen);
   • tarjotakseen ja ylläpitääkseen palveluita ja toimintoja;
   • parantaakseen ja kehittääkseen palveluita;
   • varmistaakseen asiakkaiden palvelun;
   • käydäkseen läpi ja käsitelläkseen valituksia;
   • sitouttaakseen asiakkaita ja palveluntarjoajia, parantaakseen lojaaliutta ja arvioidakseen tyytyväisyyttä;
   • käsitelläkseen maksuja;
   • periäkseen ja kerätäkseen velkoja;
  • yrityssuunnittelussa ja analysoinnissa:
   • ylläpitääkseen ja parantaakseen AD VERBUMIN verkkosivustoa;
  • toimittaakseen tietoja kansallisille sääntelyviranomaisille ja operatiivisia toimintoja tekeville tahoille ulkoisten lakien ja säännösten määrittämissä tapauksissa ja laajuudessa, mukaan lukien rikollisen toiminnan estäminen ja havaitseminen liittyen omaisuuden suojaamiseen (videovalvontatallenteet ja toimiston avainkortit);
  • muihin tarkoituksiin, joista henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti sillä hetkellä, kun tämä antaa kyseiset tiedot AD VERBUMILLE.

 Henkilötietojen suojaaminen

 1. AD VERBUM käyttää sopivia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimia suojatakseen henkilötietosi tahattomalta, laittomalta ja luvattomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, korjaamiselta, katselulta, julkaisulta tai käytöltä sekä muulta laittomalta käytöltä.
 2. AD VERBUM käsittelee henkilötietojasi modernia teknologiaa käyttäen ja ottaa huomioon sen hetkiset tietosuojariskit ja AD VERBUMIN käytössä olevat organisatoriset, taloudelliset ja tekniset resurssit yrityksen IT- ja turvallisuusohjeiden ja kansainvälisen ISO 27001:2013 -standardin mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijät

 1. AD VERBUM ei anna kolmansille osapuolille henkilötietojasi tai mitään tietoja, joita olemme saaneet palveluita tarjoamalla sopimuksen voimassaolon aikana, mukaan lukien saatujen tai tarjottujen palveluiden tiedot, paitsi seuraavissa tilanteissa:
  • jos kyseessä olevan kolmannen osapuolen pitää siirtää tietoja sopimuksen mukaisesti suorittaakseen lain vaatiman toiminnon tai täyttääkseen sopimusvelvoitteen, esimerkiksi osana pankkitoimintoja tai varmistaakseen palveluiden tarjoamisen ja saamisen;
  • jos saamme asiakkaalta selkeän ja yksiselitteisen luvan;
  • ulkoisissa laeissa ja säännöksissä määritetyille henkilöille heidän oikeutetusta pyynnöstään, ulkoisissa laeissa ja säännöksissä määritettyjen käytäntöjen ja laajuuden mukaisesti;
  • ulkoisissa laeissa ja säännöksissä määritetyissä tapauksissa AD VERBUMIN laillisten oikeuksien suojaamiseksi, esimerkiksi, jos kanne nostetaan oikeusistuimessa tai vaade esitetään muulle valtion viranomaiselle sellaista henkilöä vastaan, joka on heikentänyt näitä AD VERBUMIN laillisia oikeuksia.

 Henkilötietojen säilyttäminen

 1. AD VERBUM säilyttää ja käsittelee henkilötietojasi niin kauan kuin vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:
  • kanssasi solmittu sopimus on voimassa;
  • joku osapuolista voi käyttää laillisia oikeuksiaan ulkoisten lakien ja säännösten kuvaamalla tavalla (esimerkiksi vastustaa käsittelyä ja tai vie kanteen oikeuteen);
  • jollakin osapuolista on laillinen velvollisuus säilyttää tietoja;
  • olet antanut luvan käsitellä henkilötietojasi, ja lupa on voimassa, paitsi jos tietojen käsittelyyn on jokin muu oikeusperuste.
 2. AD VERBUM päivittää henkilötietoja säännöllisesti antamiisi tietoihin perustuen.
 3. Henkilötietoja säilytetään AD VERBUMIN henkilökuntatietueiden ja tilinpitoasiakirjojen sekä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietoja koskeva käyttöoikeus ja henkilön oikeudet

 1. Sinulla on laeissa ja säännöksissä määritetty oikeus saada tietoa tietojesi käsittelystä.
 2. Sinulla on myös lakien ja säännösten mukainen oikeus pyytää AD VERBUMIA täydentämään, korjaamaan tai poistamaan henkilötietojasi tai rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien AD VERBUMIN oikeutettuihin etuihin perustuva henkilötietojen käsittely), sekä oikeus pyytää tietojesi siirtämistä. Näitä oikeuksia voidaan käyttää, jos tietojen käsittely ei johdu AD VERBUMIN velvollisuuksista voimassa olevien lakien ja säännöksien nojalla yleisen edun vuoksi.
 3. Voit lähettää pyynnön käyttää oikeuksiasi:
 4. Saatuaan oikeuksiesi käyttöä koskevan pyynnön AD VERBUM vahvistaa henkilöllisyytesi, tutustuu pyyntöösi ja toteuttaa sen lakien ja säännösten mukaisesti.
 5. AD VERBUM lähettää vastauksen tietopyyntöihin kirjattuna kirjeenä pyynnössä annettuun osoitteeseen tai sähköpostitse ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon henkilön ilmoittaman ensisijaisen vastaustavan.
 6. AD VERBUM varmistaa, että tietojen käsittelyn ja suojaamisen vaatimukset täyttyvät lakien ja säännösten mukaisesti, ja jos haluat vastustaa tietojen käsittelyä, tekee tarvittavan vastustustilanteen ratkaisemiseksi. Jos tämä epäonnistuu, sinulla on oikeus ottaa yhteys valvovaan viranomaiseen, joka on Data State Inspectorate Latviassa.

Rekisteröidyn suostumus tietojen käsittelyyn ja oikeus perua suostumus

 1. Sinulla on oikeus perua suostumuksesi tietojen käsittelyyn milloin tahansa samalla tavoin kuin annoit luvan. Tällöin aiemmin tiettyyn tarkoitukseen antamasi luvan perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä ei enää jatketa.
 2. Suostumuksen peruminen ei keskeytä muiden laillisten syiden perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä.
 3. Suostumuksen peruminen ei vaikuta tietojen käsittelyyn siltä ajalta, kun suostumus oli voimassa.

Muut ehdot

 1. AD VERBUMILLA on oikeus päivittää tietosuojaselostetta saattamalla voimassa oleva versio näkyville ja ilmoittamalla tästä henkilöille, joita tietosuojaseloste koskee.
 2. AD VERBUM säilyttää tietosuojaselosteen vanhemmat versiot, ja ne ovat nähtävillä pyynnöstä.
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Yritys noudattaa kansainvälistä käännöspalvelustandardia.

ISO 9001:2015

Yritys noudattaa laadunhallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

ISO 27001:2013

Yritys noudattaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

Tilaa uutiskirje