Skip to main content

Lääketieteen ja biotieteiden käännökset

Laadukkaat lääketieteen ja biotieteiden käännökset ammattitaidolla ISO-sertifioituja käännös- ja lokalisointipalveluitamme käyttäen

Medicine and Life Sciences Translation Services
Vain yritysmyynti
Vain yritysmyynti
ISO-sertifioitu
ISO-sertifioitu
Täysin ihmisten tekemät käännökset
Täysin ihmisten tekemät käännökset
Erityisalan asiantuntijat
Yli 3 500 natiivikääntäjää

Käännös- ja lokalisointipalvelut lääketieteen ja biotieteiden tarpeisiin

AD VERBUMILLA on vuosien kokemus lääketieteen käännöksistä, ja teemme todistetusti laadukkaita käännöksiä yksilöllisten vaatimusten mukaan biotieteiden alalta. Noudatamme alan standardeja ja vaatimuksia, hyödynnämme yksilöllisiä ratkaisuja ja varmistamme aina laadun kaikessa liiketoiminnassamme.

Kaikki ammattikääntäjät tietävät, että lääketieteen ja biotieteiden käännöksissä vaatimukset ovat tavallista tiukemmat. Sektorin tiukat säännökset ja laatuvaatimukset ovat tärkeimmät seikat, joiden vuoksi kannattaa aina käyttää ammattikääntäjää.

AD VERBUMILLA on laajasti kokemusta eri biotieteiden käännös- ja lokalisointipalveluista. Meillä on kokemusta muun muassa lääketieteellisistä laitteista, lääketeollisuudesta, kliinisistä kokeista, potilasasiakirjoista, terveydenhuoltoa tukevista asiakirjoista sekä takaisinkäännöksistä. Olemme tukenasi käännösprosessin jokaisessa vaiheessa ja varmistamme, että eri maiden säännökset ja standardit otetaan käännöksessä huomioon.

Takaisinkäännös

Takaisinkääntäminen on yksi kääntämisen haastavimmista tyypeistä, ja se vaatii äärimmäistä yksityiskohtien huomioimista, jäsenneltyä lähestymistapaa ja erittäin pätevien kääntäjien työpanosta.

Mitä takaisinkäännös tarkoittaa?

Takaisinkäännös on aiemmin käännetyn tekstin kääntämistä takaisin alkuperäiselle lähtökielelle ilman alkuperäisen lähtötekstin apua.

Takaisinkäännöksen tarkoitus
Takaisinkäännöstä käytetään usein keinona verrata alkuperäisen käännöksen tarkkuutta alkuperäistekstiin.

Biotieteiden alalla takaisinkäännöksiä käytetään usein esimerkiksi kliinisten kokeiden yhteydessä, joissa käännöksen on oltava erittäin tarkka.

Lisäksi arviointitoimikunnat Yhdysvalloissa (Institutional Review Board, IRB) ja EU:n eettinen toimikunta (EC) vaativat takaisinkäännöksiä.

AD VERBUM käyttää takaisinkäännöksissä vain kaikkein parhaita kääntäjiä, joilla varmistetaan käännöksen korkea laatu.

Lääketieteen käännös- ja lokalisointipalvelujen tarjoamat hyödyt

 • Erityisalan asiantuntijat, käännösmuistit ja TEP-menetelmä takaavat tasaisen laadun.

 • Varmistat säännöstenmukaisuuden kansainvälisillä markkinoilla.

 • Säännösten mukainen etikettimerkitseminen kohdemarkkinoilla helpottuu.

 • Terminologia on vaatimusten mukaista kaikissa asiakirjoissasi.

 • Asiakirjojen päivitykset kaikilla kielillä synkronoidaan.

 • Teknologiaa hyödyntävät ratkaisut nopeuttavat monikielisen materiaalin julkaisuaikataulua.

...ja paljon muuta.

Erityisalan asiantuntijat

AD VERBUM käyttää vain ammattitaitoisia kääntäjiä.

 • Kokemus: Kaikilla kääntäjillämme on kokemusta kääntämästään alasta.

 • Erityisalan tuntemus: Sisältösi kääntää aina ammattilainen, jolla on kääntämäänsä aiheeseen liittyvä erityisalan tuntemus ja tarvittavat tekniset taidot.

 • Äidinkielenpuhujat: Kääntäjämme kääntävät aina äidinkieleensä päin.

 • Testatut kääntäjät: Kaikki kääntäjämme läpäisevät useita testejä, joilla varmistetaan heidän asiantuntemuksensa ja kielitaitonsa.

 • Turvallinen ympäristö: Kaikki kääntäjämme työskentelevät turvallisessa ympäristössä ja allekirjoittavat salassapitosopimuksen, joilla estetään mahdolliset tietomurrot ja asiakkaan tietojen vuotaminen.

Palvelumme

Tarvitsetko erityistä palvelua?

Sisältötyypit

 • Lääketeollisuuden käännökset

 • Sääntelyasiat

 • Kliininen tutkimus

 • Lääketieteellisten laitteiden käännökset

 • Potilastiedot

 • Kliinisten kokeiden sisältö

 • Valmisteyhteenvedot

 • Tietoon perustuva suostumus -lomakkeet

 • Turvallisuustiedotteet

 • Lääkintäoikeuden käännökset

 • Biotekniikka

 • Eläinten terveys

 • Eläinlääketiede

 • Käyttöohjeet

 • Kliiniset asiakirjat

 • Biotieteiden käännökset

 • Patentit

 • Takaisinkäännös

Haluatko käännättää jotain muuta? Ei hätää.

AD VERBUM auttaa sinua menestymään uusilla markkina-alueilla

Käännöstyön vaiheet

PREMIUM-tason käännös- ja lokalisointiprojekteissa käytämme aina kolmivaiheista työnkulkua, johon kuuluu käännös, editointi ja oikoluku. Lopputuloksena on paras mahdollinen käännöslaatu. Alla on yksinkertaistettu versio käännöstyön vaiheista.

Tärkeitä ominaisuuksia

Tuetut kielet

AD VERBUM tarjoaa käännöksiä yli 150 kielellä monilta eri aloilta. Verkostoomme kuuluu yli 3 500 kokenutta ja testattua kieliammattilaista, joilla on laajasti tietoa kääntämistään aloista.

Hinnoitteluvaihtoehdot
Hinnoitteluvaihtoehdot

Tarjoamme monia eri hintavaihtoehtoja kaikille käännöspalveluillemme.

Aloita kääntäminen nyt
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Yritys noudattaa kansainvälistä käännöspalvelustandardia.

ISO 9001:2015

Yritys noudattaa laadunhallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

ISO 27001:2013

Yritys noudattaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

Tilaa uutiskirje