Skip to main content

Blogg om översättningsbranschen

Ta del av vår kunskap och få en djupgående inblick i olika aspekter och teman som rör översättning och språkbranschen

Översättning och lokalisering – det här är skillnaden

Den här artikeln belyser syftet med översättning och lokalisering i en modern global marknad.

Författare: Fred Visnevsky

Översättning och lokalisering – det här är skillnaden

Syftet med översättning och lokalisering

Du kanske frågar dig varför man överhuvudtaget ska ägna översättning och lokalisering en tanke? Vårt korta svar är att det verkligen är värt den tid, kraft och de resurser som investeras i processen. Människor föredrar innehåll som är utformat på deras modersmål, särskilt om deras förståelse av källtextens språk är låg eller obefintlig.

Donald A. DePalma konstaterar i sin forskning om webbplatser som endast är på engelska att ”87 % av konsumenterna som inte har engelska som modersmål köper inte produkter eller tjänster på webbplatser som endast är på engelska”. Det innebär en hel del missade möjligheter. Samma sak kan sägas om andra produkter, webbplatser och innehåll som endast finns tillgängliga på källspråket. På en modern och dynamisk global marknad kan man generellt säga att alla växande företag som siktar på att tänka globalt i sin strävan efter att expandera till nya, tidigare outforskade, marknader till slut ställs inför två huvudsakliga problem: språkbarriären och den kulturella barriären.

Språkbarriären är ett betydande hinder på vägen för alla företag, oavsett om det handlar om krav som ställs av myndigheter eller specifika regler inom en lokal marknad och kultur, önskan om att få ett övertag över konkurrenterna eller strävan efter att tydliggöra sitt innehåll på ett lättbegripligt sätt för användare och potentiella kunder.

Vidare handlar den kulturella barriären i allt väsentligt om att kunna leverera ert budskap på rätt sätt till målgruppen. Något som låter helt logiskt för dig kan ha motsatt effekt för människor på andra sidan jorden. Även om er text har perfekt terminologi och grammatik, finns det många fallgropar när det gäller särdrag i målmarknadens lokala kultur.

Ett tidigt exempel på misslyckad lokalisering till följd av bristande föranalys av målmarknaden och dess kulturella särdrag är Ford och företagets försök att introducera en ny bilmodell, Ford Pinto, på den brasilianska marknaden. På brasiliansk portugisiska kan slangordet ”Pinto” tolkas som ”en man med litet könsorgan” – och trots att detta givetvis var helt oavsiktligt från Fords sida sände modellens namn helt fel budskap till de potentiella kunderna.

Behovet av att övervinna språkliga och kulturella barriärer är vanligt, och den enda lösningen på problemet är att översätta och lokalisera ert innehåll.

Definition av översättning och lokalisering

Orden ”översättning” och ”lokalisering” blandas ofta av misstag samman och används på fel sätt när man pratar om översättning av innehåll. Båda processer har samma syfte, men deras respektive betydelse och metod för att uppnå avsett resultat skiljer sig åt.

  • Vad är översättning? – Översättning kan definieras som den bokstavliga omvandlingen ord för ord av en källtext till målspråket.

  • Vad är lokalisering? – Lokalisering kan definieras som en språklig anpassning av ett innehåll till målmarknadens språkliga och kulturella särdrag för att det ska vara lämpligt, lättbegripligt och bekvämt för modersmålstalare att tillgodogöra sig.

Tillämpningsscenarier för översättning och lokalisering

Översättning är en början, det första steget på textens väg mot en ny publik, eftersom den förser den nya målgruppen med förmågan att förstå källtexten på sitt modersmål.

Ett vanligt tillämpningsscenario för översättning är exakta texter. Exempel på sådana texter omfattar teknisk och medicinsk dokumentation, där fokus ligger på specifik terminologi som måste omvandlas från språk A till språk B. Endast översättning är emellertid, med tanke på dess ordagranna karaktär, inte tillräckligt i situationer där huvudfokus är att leverera ett budskap från språk A till språk B.

Det är här som lokalisering kommer in i spelet, eftersom lokalisering inte enbart gör så att användare kan tillgodogöra sig innehållet utan även införlivar källans budskap i målspråket och målmarknaden på ett effektivt sätt. Lokalisering medger en högre grad av flexibilitet jämfört med en typisk översättning, men kräver i stället djupare kunskaper om terminologi och specifika egenskaper i den region och kultur som lokaliseringen är avsedd för. Under lokaliseringens gång behöver flera olika aspekter modifieras och anpassas, däribland gränssnittets layout, numerisk stil, lokala valutor samt tids- och datumformat, färger, måttenheter, innehåll, grafik och konstnärlig stil.

" En väl utförd lokalisering leder till att lokala användare uppfattar innehållet som om det vore skapat lokalt. "

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i den moderna världen är översättning och lokalisering av ert innehåll viktigt, även om era målgrupper bor i samma land – exempelvis Kanada, där det finns både en engelsktalande och en fransktalande befolkning. Även om majoriteten skulle vara nöjda med enbart en engelsk version av ert innehåll, blir det mycket mer tilltalande för den andra gruppen om ni gör det tillgängligt även på franska. Genom att lokalisera ert innehåll kan ni omvandla besökare till kunder, framför allt i situationer där era konkurrenter inte kan erbjuda denna fördel. Om så är fallet kan ni mycket väl ha skapat ett unikt säljargument för er produkt, webbplats eller tjänst.

Översättning och lokalisering är en kortsiktig utgift med långsiktiga resultat. När ni fattar beslutet att gå vidare med översättningen av ert innehåll, är det viktigt att ni fastställer vilken av dessa två processer ni behöver i er situation.

Översättning handlar om detaljer. Det innebär att er källtext konverteras till det målspråk ni har valt med en begriplig och lämplig ordagrann karaktär (eller så nära som möjligt). Fokus ligger på specifik terminologi, vilket gör att det passar perfekt för specialiserade texter, instruktioner, manualer, tekniska specifikationer, medicinska data och programvarugränssnitt.

Lokalisering, å andra sidan, fokuserar på att anpassa och omvandla källinnehållet till målspråket så att det förmedlar ert budskap på bästa möjliga sätt till målpubliken. Denna process är väl lämpad för innehåll på webbplatser, i marknadsföringsdata, spel, böcker och artiklar.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev