Skip to main content

Blogg om översättningsbranschen

Ta del av vår kunskap och få en djupgående inblick i olika aspekter och teman som rör översättning och språkbranschen

Varför webbplatslokalisering är viktigt

I den här artikeln diskuterar vi vikten av att lokalisera er webbplats på en modern global marknad. Vilka är de huvudsakliga anledningarna till att göra det, och vilka är de främsta fördelarna?

Varför webbplatslokalisering är viktigt

Författare: Fred Visnevsky

I takt med att internettekniken fortsätter att växa och expandera och blir allt mer tillgänglig och utspridd, växer även värdet av en webbplats. En webbplats är en värdefull tillgång för alla företag i den moderna, globaliserade världen eftersom den har förmåga att attrahera nya besökare, informera dem om era produkter eller tjänster och, sist men inte minst, främja försäljning. Detta är sant oavsett vilken typ av företag, branschsektor eller webbplats vi talar om.

Oavsett om webbplatsen är utformad för att sälja en produkt eller erbjuda en tjänst, eller ge information till besökare, måste dess budskap vara tydligt och begripligt för de personer som läser innehållet för att webbplatsen ska kunna ge bästa möjliga resultat. För att få ett övertag över konkurrenterna ägnar företag ofta stora resurser och mycket tid och kraft åt att utveckla webbplatser med effektivt innehåll och tilltalande grafik som är optimerat för sökmotorer, men samtidigt förbiser de ofta en viktig aspekt – språket.

Språket är nyckelfaktorn som driver försäljning och marknadsföring på platser där målgrupperna inbegriper personer som talar fler än ett språk. Det finns nästan 1,7 miljarder människor som talar engelska världen över, men endast en bråkdel av dem – ungefär 330 till 360 miljoner personer – betraktar sig själva som modersmålstalare. Dessa utgör ungefär 22 procent av det totala antalet engelsktalande personer och endast 4,73 procent av världens befolkning 2018.

Mer än 95 procent av världens befolkning har helt enkelt inte möjlighet att fullt ut förstå vad ni vill berätta på er webbplats. Det finns alltså ett stort antal potentiella besökare, användare och – viktigast av allt – kunder som ni missar på grund av detta.

Bild 1 – totalt antal personer som talar engelska

totalt antal personer som talar engelska

Bild 2 – totalt antal personer med engelska som modersmål

totalt antal personer med engelska som modersmål

Vi styrker vårt argument genom att kombinera statistiska data som samlats in av AD VERBUM och data ur den senaste rapporten från Common Sense Advisory (används med tillstånd) som illustrerar beteendet hos personer som inte har engelska som modersmål och deras beslut att göra köp på webbplatser som endast är på engelska. Analysen omfattar en urvalsgrupp på över 3 000 personer (50 procent män/50 procent kvinnor) i åtta länder och på tre kontinenter, i åldrarna 25 till 65 år som har varierande kunskaper i engelska språket.

Länder som ingår i urvalsgruppen:

Land Befolkning Aktiva internetanvändare BNP (biljoner) i december 2017
Brasiliens flagga Brasilien 208 miljoner 95,4 miljoner 2 biljoner
Kinas flagga Kina 1,379 miljarder 804.6 miljoner 12,2 biljoner
Frankrikes flagga Frankrike 66,9 miljoner 51 miljoner 2,5 biljoner
Tysklands flagga Tyskland 82,67 miljoner 74 miljoner 3,6 biljoner
Japans flagga Japan 128,2 miljoner 100 miljoner 4,8 biljoner
Rysslands flagga Ryssland 145,3 miljoner 72 miljoner 1,5 biljoner
Spaniens flagga Spanien 48,5 miljoner 34 miljoner 1,3 biljoner
Turkiets flagga Turkiet 79,51 miljoner 36,9 miljoner 851 biljoner

Bild 3 – kunskaper i engelska språket i urvalsgrupper

kunskaper i engelska språket i urvalsgrupper

Internationella besökare på webbplatser som endast är på engelska

På ett eller annat sätt attraherar webbplatser som endast är på engelska internationella besökare från hela världen. De medverkande tillfrågades hur ofta de besöker webbplatser som endast är på engelska. Svaren delades in i fem kategorier, och de medverkande delades upp i två grupper baserat på deras kunskaper i det engelska språket.

Bild 4 – hur ofta besöker du webbplatser som endast är på engelska?

hur ofta besöker du webbplatser som endast är på engelska?

Analysen ovan visar tydligt att en tredjedel av de medverkande sällan eller aldrig besöker webbplatser som endast är på engelska, medan två tredjedelar svarade att de gör det, dock med varierande frekvens. Ett av skälen till detta är det faktum att en del av de mest trafikerade webbplatserna i världen endast är tillgängliga på engelska, oavsett vilken typ av tjänster som erbjuds eller vilket innehåll som finns på sidorna.

Bild 5 – besöksfrekvens per land

besöksfrekvens per land

Samtidigt visar data om besök per land en något annorlunda bild när det gäller andel besökare: vissa länder har en högre grad av flexibilitet när det gäller att besöka webbplatser som endast är på engelska respektive på modersmålet, medan andra länder i större utsträckning föredrar webbplatser som är tillgängliga på modersmålet (Brasilien/Frankrike).

Tid som spenderas på webbplatser med innehåll på engelska respektive på andra språk

Vid en analys av hur mycket tid de medverkande tillbringar på webbplatser med innehåll på engelska jämfört med webbplatser på modersmålet samlades följande data in.

Bild 6 – tid som tillbringas på webbplatser med innehåll på engelska respektive på modersmålet

tid som tillbringas på webbplatser med innehåll på engelska respektive på modersmålet

Den klara slutsatsen är att oavsett kunskapsnivå i det engelska språket föredrar modersmålstalare webbplatser med innehåll på deras eget språk (68 procent), och de tillbringar den största delen av sin tid på dessa sidor. Det förekommer några mindre skillnader mellan olika länder, bland annat när det gäller franska (81 procent), brasiliansk portugisiska (85 procent) och japanska (83 procent), där besökarna företrädesvis tillbringar tid på webbplatser på modersmålet, men den övergripande trenden är i stort sett enhetlig. Kunskapsnivån i engelska språket bidrar till en liten differentierande marginal, men den påverkar inte den övergripande trenden på något avgörande sätt. Modersmålstalare föredrar innehåll som är tillgängligt på deras eget språk.

Onlineköp på webbplatser med endast engelskt innehåll

Som vi nämnt tidigare är en av de viktigaste aspekterna hos en webbplats att antingen sälja en produkt eller tjänst, ge information eller helt enkelt uppmuntra en användare att utföra en särskild handling. Vid analysen av svaren på hur ofta de medverkande gjorde inköp på webbplatser som endast erbjuds på engelska samlades följande data in.

Bild 7 – onlineköp på webbplatser som endast är på engelska

onlineköp på webbplatser som endast är på engelska

Dessa siffror visar att den stora majoriteten av de medverkande känner sig mest bekväma med att köpa produkter eller tjänster på webbplatser på deras modersmål. Det finns vissa skillnader när man analyserar resultaten per land, men inte en enda av urvalsgrupperna uppgav en identisk preferens för köp på webbplatser som är på engelska jämfört med på modersmålet. Samtliga föredrog att göra köp på webbplatser på modersmålet, oavsett kunskapsnivå i engelska språket.

Bild 8 – köp som görs på webbplatser som endast är på engelska per land

köp som görs på webbplatser som endast är på engelska per land

Det översatta innehållets kvalitet – spelar den någon roll?

Hittills har vi kunnat fastställa att människor alltid föredrar innehåll som är tillgängligt på deras modersmål, oavsett hur väl de förstår det engelska språket. Men hur är det med kvaliteten på det översatta innehållet? Vi är säkra på att många av er minst någon gång har träffat på exempel på såväl lysande översättningar som mycket dåliga sådana. Vi har alltid tyckt att det är fascinerande hur innebörden av ett budskap som en webbplats (eller annat innehåll) försöker förmedla kan förändras till följd av bara några få felaktigt översatta eller felplacerade ord eller meningar som inte passar in i sammanhanget.

Men hur påverkar detta en potentiell köpare/användare av era tjänster? Det står klart att om man har en webbplats som ursprungligen är skriven på engelska och som har översatts med hög kvalitet, ökar chansen avsevärt att en potentiell köpare som inte har engelska som modersmål ska handla på den. Men får det motsatt effekt om det översatta innehållet har vissa kvalitetsproblem?

Det har vi ett svar på. Vi ställde följande fråga till våra medverkande: ”Skulle du fortfarande handla på en webbplats som har innehåll på ditt modersmål om den språkliga kvaliteten på innehållet var dålig?” Resultaten vi hämtade in ger ett entydigt svar.

Bild 9 – föredrar att innehållet är på modersmålet, även om kvaliteten på översättningen är dålig

föredrar att innehållet är på modersmålet, även om kvaliteten på översättningen är dålig

Sammanfattning

Språk är viktigt. I vår moderna globala ekonomi är förmågan att bli förstådd en kraftfull tillgång som kan införlivas i varje marknadsföringsstrategi. Webbplatser är själva kärnan i all modern marknadsföring, och genom att lokalisera er webbplats kommer ni att se garanterade resultat – det genererar nya, tidigare otillgängliga (på grund av språkbarriären) besökare och främjar såväl försäljning som affärsmöjligheter.

Företag lägger ofta enorma budgetar på att utöka andelen inom en viss övermättad marknadsnisch. Varför inte i stället försöka öka er närvaro inom ett liknande segment på marknaden i ett annat land? Hindren för att tränga in på marknaden kan vara mycket lägre och färre, och er lösning kan vara avsevärt mycket bättre än de som den lokala konkurrensen har att erbjuda.

Men hur gör ni för att välja ert första icke-engelska språk? När det gäller webbplatsen rekommenderar vi att ni gör en besöksanalys – det är nyckeln till er första framgångsrika lokalisering. Det finns olika analysverktyg att använda sig av som visar vilka länder er trafik härrör från. Analysera trafiken, identifiera ett land (eller flera länder) där det finns möjlighet att prestera som bäst och undersök vilka språk som talas i dessa länder. Ofta är ett språk vanligt i flera olika länder.

Er statistik kanske i stället visar att många av era internationella kunder härrör från ett specifikt land? Detta talar starkt för att en lokalisering av er webbplats till detta lands språk kommer att öka trafiken från landet ytterligare och därmed även öka försäljningen.

Oavsett vilken lokaliseringsstrategi ni väljer är en lokaliserad webbplats en kraftfull tillgång inom sökmotoroptimering (SEO), vilket inte bara bidrar till att locka ny organisk trafik från det land eller de länder ni valt att lokalisera till, utan ökar även er övergripande styrka inom domänen. Detta innebär i sin tur att rankingen av den ursprungliga engelska versionen av webbplatsen förbättras.

Är ni redo att ta ert första lokaliseringssteg? Vi kan hjälpa er med det!

Börja översätta i dag

References

Tradingeconomics.com. (2018). GDP - Countries - List. [online] Available at: https://tradingeconomics.com/country-list/gdp [Accessed 30 Oct. 2018].

Internetworldstats.com. (2018). Top Ten Internet Languages in The World - Internet Statistics. [online] Available at: https://www.internetworldstats.com/stats7.htm [Accessed 30 Oct. 2018].

Data.worldbank.org. (2018). World Population, total | Data. [online] Available at: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL [Accessed 30 Oct. 2018].

AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev