Skip to main content

Branscher

Professionell översättning och lokalisering B2B inom alla branscher

Branscher
Översättning inom biovetenskap

Översättning inom biovetenskap

Professionell översättning och lokalisering inom fält som bioteknik, läkemedel, biomedicinteknik och medicinteknisk utrustning samt områden som rör deras praktiska tillämpning i vardagen.

Teknisk översättning

Teknisk översättning

Översättning och lokalisering inom ett brett område som spänner över fordonsteknik, konsumentvaror, teknikutrustning, maskinvara, maskinteknik, elektronik, patent och informationsteknologi.

Översättning av programvara och IT

Översättning av programvara och IT

Översättnings- och lokaliseringslösningar som överbryggar klyftan mellan programvaruutvecklare och företag/enskilda användare, med ett brett utbud av applikationer för in-system-programming och SaaS (Software as a Service).

Översättning inom juridik

Översättning inom juridik

Professionell översättning och lokalisering av koncept och innehåll på det juridiska området. Med specifik rättslig expertis tar vi hänsyn till nationella och kulturella regelverk.

Översättning inom finans och bank

Översättning inom finans och bank

Översättning och lokalisering som riktar sig till företag inom penninghantering, inklusive kreditföreningar, banker, försäkringsbolag, redovisningsfirmor, aktiemäklare, investeringsfonder och enskilda finansverksamheter.

Översättning av tv-spel

Översättning av tv-spel

Översättning och lokalisering inom spelbranschen involverar mängder av olika processer för att omvandla tv-spel till en lämplig form som går att sälja på olika marknader med hänsyn till språkliga, kulturella och tekniska aspekter.

Översättning inom e-lärande och utbildning

Översättning inom e-lärande och utbildning

Professionell översättning och lokalisering av utbildnings- och e-lärandematerial riktat till barn, elever, unga vuxna eller erfarna yrkesproffs.

Översättning inom e-handel

Översättning inom e-handel

Översättning och lokalisering av webbaserade teknologier, bland annat mobil e-handel och onlinemarknadsföring, distributionskedjor, Electronic Data Interchange (EDI) och automatiserade datautvinningssystem.

Översättning inom resor och turism

Översättning inom resor och turism

Specialiserad översättning och lokalisering av material inom resor och fritid.

Översättning av myndighetstexter

Översättning av myndighetstexter

Översättning och lokalisering av myndighetstexter riktad både till statliga företag med EU-anknytning och privata myndighetsleverantörer.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev