Skip to main content

Översättning inom e-lärande och utbildning

Sprid era kunskaper över världen med hjälp av våra professionella översättnings- och lokaliseringstjänster

Översättning inom e-lärande och utbildning
Endast B2B
Endast B2B
Människan i centrum
Människan i centrum
Över 150 språk
Över 150 språk
Erfarenhet att lita på
Erfarenhet att lita på

Professionell översättning och lokalisering inom e-lärande och utbildning

Utbildning och dess moderna motsvarighet e-lärande är ett ständigt växande fält med ett aldrig sinande behov av flexibla översättnings- och lokaliseringstjänster. Förmedlandet av kunskap är nämligen en universell verksamhet som måste spränga språkliga och kulturella gränser världen över.

Den stora bredden av utbildnings- och e-lärandematerial kräver ett speciellt angreppssätt för att lokaliseringen av innehåll riktat till barn, elever, unga vuxna eller erfarna yrkesproffs ska hålla hög kvalitet.

AD VERBUMS förhållningssätt när det gäller lokalisering av utbildningsmaterial är att kombinera kreativitet med tekniskt kunnande i syfte att ta fram flexibla lösningar för kunskaps- och informationsspridning över hela världen.

Sprid era kunskaper över världen med hjälp av AD VERBUM.

Fördelar med översättning och lokalisering inom e-lärande

 • Ge deltagarna i utbildningen en bättre onlineupplevelse

 • Ökade globala intäkter tack vare flerspråkiga material

 • Vinn över nya kunder på den globala marknaden

 • Stärk ert varumärke

 • Erbjud en bättre användarupplevelse

 • Nå ut till era användare och kunder över hela världen

... och mycket mer!

Ämnesexperter (SME)

AD VERBUM följer strikta standarder och kriterier när vi väljer ut våra lingvister.

 • Branscherfarenhet – alla våra lingvister har tidigare branscherfarenhet.

 • Ämnesexpertis – ert innehåll översätts alltid av en expert med relevanta ämneskunskaper och tekniskt kunnande.

 • Modersmålstalare – alla lingvister som arbetar med era projekt är modersmålstalare av målspråket.

 • Beprövade lingvister – alla våra lingvister genomgår flera tester för att vi ska vara säkra på deras ämneskunskaper och språkliga expertis.

 • Säkrad miljö – våra lingvister arbetar i en säkrad miljö under sekretessavtal för att förhindra röjande eller läckage av material eller kunduppgifter.

Våra tjänster

Söker du något särskilt?

Texttyper

 • Programvara för e-lärande

 • Utbildningsmaterial

 • Tvåspråkiga publikationer

 • Webbplatslokalisering

 • E-böcker

 • Introduktionskurser

 • Nätverksevent

 • Marknadsföringsmaterial

 • Allmän dokumentation

 • Juridisk dokumentation

Hittar du inte innehållet du letar efter? Inga problem!

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev