Skip to main content

Översättning inom finans och bank

Sprid er finansiella expertis på nya språk med hjälp av våra professionella översättnings- och lokaliseringstjänster

Översättning inom finans och bank
Endast B2B
Endast B2B
ISO-certifierade
ISO-certifierade
Människan i centrum
Människan i centrum
Datasäkerhet
Datasäkerhet

Professionell översättning och lokalisering inom finans och bank

I finans- och banksektorn är korrekthet, konsekvens, effektivitet och kundtillit av yttersta vikt.

Oavsett vilken nisch i finans- och banksektorn våra kunder verkar i är det specifika myndighetsvillkor och säkerställandet av att känsliga data hanteras på ett säkert sätt som ligger bakom kundefterfrågan på de flerspråkiga internationella marknaderna.

Sedan 2002 har AD VERBUM erbjudit förstklassig översättning och lokalisering åt våra kunder i finans- och banksektorn med hjälp av vårt globala nätverk av ämnesspecialister.

Fördelar med översättning och lokalisering inom finans

 • Ta fram korrekta juridiska översättningar som förhindrar rättstvister

 • Ökade globala intäkter tack vare flerspråkiga material

 • Vinn över nya kunder på den globala marknaden

 • Stärk ert varumärke

 • Upprätta relationer till era internationella kunder

... och mycket mer!

Ämnesexperter (SME)

AD VERBUM följer strikta standarder och kriterier när vi väljer ut våra lingvister.

 • Branscherfarenhet – alla våra lingvister har tidigare branscherfarenhet.

 • Ämnesexpertis – ert innehåll översätts alltid av en expert med relevanta ämneskunskaper och tekniskt kunnande.

 • Modersmålstalare – alla lingvister som arbetar med era projekt är modersmålstalare av målspråket.

 • Beprövade lingvister – alla våra lingvister genomgår flera tester för att vi ska vara säkra på deras ämneskunskaper och språkliga expertis.

 • Säkrad miljö – våra lingvister arbetar i en säkrad miljö under sekretessavtal för att förhindra röjande eller läckage av material eller kunduppgifter.

Våra tjänster

Söker du något särskilt?

Texttyper

 • Serviceavtal

 • Kontrakt

 • Myndighetsdokumentation

 • Efterlevnadsdokumentation

 • Allmän dokumentation

 • Anbud

 • Sekretessavtal

 • Datablad

 • Varumärkesregistrering

 • Patentregistrering

 • Finansiella rapporter

 • Revisionsrapporter

 • Marknadsföringsmaterial

 • Webbplatslokalisering

 • Fondbeskrivningar

 • UCITS-direktiv

 • KIID-dokument

Hittar du inte innehållet du letar efter? Inga problem!

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev