Skip to main content

Översättning inom resor och turism

Skicka ut ert innehåll på en världsomspännande resa med hjälp av våra professionella översättnings- och lokaliseringstjänster

Översättning inom resor och turism
Endast B2B
Endast B2B
Över 150 språk
Över 150 språk
Flera prisupplägg
Flera prisupplägg
Kunder över hela världen
Kunder över hela världen

Professionell översättning och lokalisering inom rese- och turistbranschen

Dagens resenär är inte en enslig vandrare med karta i handen, utan en informationsäventyrare som vill utmana och förvandla sina upplevelser genom att korsa kulturella gränser och ta del av en mångfald av röster.

Rese- och turistbranschen är mer eftertraktad och profilerad än någonsin när det gäller kundefterfrågan. Behovet av att översätta och lokalisera för att kunna erbjuda kunderna personliga erfarenheter återspeglar själva syftet med resandet.

Skicka ut ert innehåll på en världsomspännande resa genom att lokalisera flygsupport, bokning, reseguider och broschyrer eller göra interkulturella analyser av olika destinationer och erbjuda målgruppsanpassade kampanjer och resebeskrivningar som skapar långsiktiga relationer och gör ett bestående intryck vid varje steg i processen.

Fördelar med översättning och lokalisering inom resor och turism

 • Nå ut till resenärer och kunder över hela världen

 • Ökade globala intäkter tack vare flerspråkiga material

 • Vinn över nya kunder på den globala marknaden

 • Stärk ert varumärke

 • Erbjud en bättre användarupplevelse

 • Sänk supportkostnaderna

... och mycket mer!

Ämnesexperter (SME)

AD VERBUM följer strikta standarder och kriterier när vi väljer ut våra lingvister.

 • Branscherfarenhet – alla våra lingvister har tidigare branscherfarenhet.

 • Ämnesexpertis – ert innehåll översätts alltid av en expert med relevanta ämneskunskaper och tekniskt kunnande.

 • Modersmålstalare – alla lingvister som arbetar med era projekt är modersmålstalare av målspråket.

 • Beprövade lingvister – alla våra lingvister genomgår flera tester för att vi ska vara säkra på deras ämneskunskaper och språkliga expertis.

 • Säkrad miljö – våra lingvister arbetar i en säkrad miljö under sekretessavtal för att förhindra röjande eller läckage av material eller kunduppgifter.

Våra tjänster

Söker du något särskilt?

Texttyper

 • Broschyrer

 • Reseguider

 • Turistfolders

 • Kollektivtrafiksguider

 • Reseböcker

 • Publikationer

 • Flyginformation

 • Marknadsföringsmaterial

 • Reseappar

 • Resplaner

 • Webbplatslokalisering

 • Kataloger

Hittar du inte innehållet du letar efter? Inga problem!

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev