Skip to main content

Lingvister och språk

Översätt ert material med hjälp av vårt breda nätverk av lingvister över hela världen

Lingvister och språk

Våra lingvister och språk

Vi på AD VERBUM tror på kvaliteten hos översättningar gjorda av människor.

Därför använder vi oss av ett nätverk av professionella, lojala och väl förberedda personer som har alla nödvändiga färdigheter och den expertis som krävs för att ta sig an alla språkliga utmaningar, med en lyhördhet för målkulturens och målmarknadens villkor.

Vi är medvetna om att olika texttyper ställer olika krav, och väljer därför inför varje nytt översättnings- eller lokaliseringsprojekt ut den absolut bästa personen att lösa de språkliga utmaningarna med högsta möjliga kvalitet.

Oavsett om det rör sig om en bruksanvisning till en pacemaker eller en reklamaffisch – expertisen som våra handplockade lingvister besitter skiner igenom i slutprodukten.

Styrkorna hos våra lingvister

  • Lingvistnätverk bestående av fler än 3 500 modersmålstalande yrkesproffs på fler än 150 språk

  • Ämnesexperter som tillhandahåller språklig expertis på mängder av ämnesområden och är väl förtrogna med olika CAT-verktyg

  • Beprövade översättare och tolkar som är ackrediterade och auktoriserade på sina respektive expertområden

  • Grafiska formgivare som tar hand om formatering och sättning


Vill du jobba för oss?

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev