Skip to main content

Så här testar vi våra lingvister

Läs mer om vår interna urvalsprocess för att hitta rätt lingvister

Så här testar vi våra lingvister

Intern urvalsprocess av lingvister

För att åstadkomma ett lyckat översättnings- och lokaliseringsprojekt är det helt avgörande att urvalsprocessen för att hitta rätt lingvister är noggrann och genomtänkt.

AD VERBUM använder sig av en komplex testnings- och introduktionsprocess som i korthet ser ut som följer:

  • AD VERBUMS leverantörsansvarige får lingvistens CV och annan dokumentation som styrker lingvistens yrkesmässiga och akademiska bakgrund, samt bevis på tidigare erfarenhet av översättning och andra relevanta ämneskunskaper. Dessutom krävs tre referenser, varav minst en måste vara från en tidigare arbetsgivare.

  • AD VERBUMS leverantörsansvarige kontrollerar den sökandes dokumentation och meriter.

  • Den sökande gör ett översättningstest inom det relevanta ämnesområdet och på dennes språkkombination.

  • En pålitlig och lojal resurs granskar testöversättningen.

  • HR-avdelningen skickar ut vårt sekretessavtal (NDA) och servicenivåavtal (SLA).

  • AD VERBUMS leverantörsansvarige registrerar lingvistens kontouppgifter och skapar en profil i vår databas.

  • Intyg lämnas och samtycke ges till vår yrkesetik, våra protokoll och vår interna samarbetsdokumentation.

  • Kontinuerlig utvärdering och utveckling av språklig kompetens genom aktivt engagemang i språkliga uppdrag.

Om resultatet håller önskad nivå läggs lingvisten till i vårt nätverk av lingvister.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev