Skip to main content

AD VERBUM Attending SlatorCon London 2024 (May 23)

Vi är entusiastiska över att meddela att Viestarts Vidins, VD för AD VERBUM, kommer att delta i SlatorCon London 2024. Detta evenemang, som arrangeras av Slator, utgör en betydande möjlighet för ledare inom språkindustrin att knyta kontakter, dela insikter och utforska de framsteg som formar vårt fält.

Viestarts’ deltagande understryker vårt åtagande för innovation inom industrin och vårt starka partnerskap med Slator. I det förflutna har Slator varit en ovärderlig partner i att organisera specialiserade workshops för AD VERBUM, vilket har möjliggjort för oss att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet till våra kunder.

Under SlatorCon avser vi att engagera oss med branschkollegor och diskutera framtida trender, vilket ytterligare bekräftar vårt engagemang för kvalitet och kundtillfredsställelse. Se fram emot uppdateringar och insikter från evenemanget.

Slator är en globalt ledande leverantör av nyheter, analys och forskning inom språktjänst- och tekniksektorn, som erbjuder avgörande insikter och information om marknadstrender, fusioner, förvärv och tekniska innovationer.

AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev