Skip to main content

ISO-efterlevnad

Administration, översättning och datasäkerhet enligt ISO-standard

ISO-efterlevnad

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001 redogör kriterier för kvalitetssäkring enligt ett kundorienterat arbetssätt och kontinuerliga förbättringsprocesser. Genom att skräddarsy alla insatser efter kundens särskilda önskemål och följa upp våra prestationer ser vi till att tjänsterna vi tillhandahåller är av högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi ser till att kunden får en positiv erfarenhet av att samarbeta med oss.

ISO 17100:2015

ISO 17100:2015

ISO 17100 är en standard för specifikt översättnings- och lokaliseringsbranschen som syftar till att garantera högkvalitativa manuella översättningstjänster. Standarden omfattar våra projektledares och lingvisters kvalifikationer, förberedelserna inför och slutförandet av varje projekt samt säker datahantering och återkoppling på vår prestation. Samtliga av dessa processer uppfyller alla de krav som ställs av såväl branschaktörer som våra kunder.

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

ISO 27001 är en standard för säker hantering av känslig information, inklusive upphovsrättsskyddad egendom. Tack vare att vi har ett eget Information Security Management System (ISMS) i byggnaden kan vi säkerställa att alla som hanterar känslig information och har tillgång till våra IT-system uppfyller alla ISMS-kriterier.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev