Skip to main content

Våra styrkor

Styrkorna hos våra professionella översättnings- och lokaliseringstjänster

Våra styrkor

AD VERBUMS styrkor

Endast B2B

Endast B2B

AD VERBUM arbetar i B2B-sektorn (business-to-business), vilket innebär att vi tillhandahåller företag med skräddarsydda översättnings- och lokaliseringslösningar som möjliggör smidiga och kostnadseffektiva samarbeten med våra kunder på inhemska och utländska marknader.

Våra ISO-ackrediterade språktjänster är utformade för att tilltala och nå ut på affärsmarknader världen över, genom att tillgodose de professionella krav som ställs av företag, institutioner, icke-vinstdrivande organisationer och små till medelstora företag. Nyckeln till framgång ligger i noggrann projektledning och strömlinjeformade interna processer.

Över 150 språk

Över 150 språk

AD VERBUM drar nytta av den språkliga förmågan hos professionella, modersmålstalande lingvister på över 150 språk, och kan på så vis garantera kvalitativa, flexibla och skräddarsydda översättnings- och lokaliseringslösningar åt ett brett spektrum av globala kunder och marknader.

Vi koordinerar sömlösa översättnings- och lokaliseringsprocesser till och från över 150 språk. Dessa omfattar de stora europeiska, asiatiska, amerikanska, afrikanska, indiska och mellanösterländska språken inom en rad branscher, bland annat biovetenskap, juridik, marknadsföring, teknologi, högre utbildning, fordonsteknik, IT med flera.

ISO-certifierade

ISO-certifierade

Kvalitet är viktigt för oss.

Förutom att uppfylla kraven för ett flertal översättningsspecifika ISO-certifikat har vi mängder av interna standarder som syftar till att leverera högsta kvalitet till alla våra kunder, i alla skeden av processen.

AD VERBUM är ackrediterat enligt ett flertal internationella kvalitetsstandarder, närmare bestämt ISO 9001, ISO 17100 och ISO 27001.

Teknisk kompetens

Teknisk kompetens

AD VERBUM arbetar aktivt med standardiserade processer för att garantera kvalitativa, skräddarsydda lösningar för alla språkliga utmaningar.

Genom att effektivt använda och hantera översättningsminnen (TM), termlistor och CAT-verktyg (Computer-Assisted Translation) kan vi garantera strömlinjeformade, korrekta, konsekventa och kostnadseffektiva översättningsprocesser, effektiva leveranstider och, viktigast av allt, hög språklig kvalitet.

Fler än 3 500 modersmålstalande lingvister

Fler än 3 500 modersmålstalande lingvister

AD VERBUM har i sin portfölj fler än 3 500 modersmålstalande, professionella lingvister som är specialiserade i ett brett spektrum av fält och ämnesområden. Vi tillhandahåller skräddarsydda språklösningar inom översättning, lokalisering, tolkning, efterredigering av maskinöversättning och korrekturläsning åt kunder över hela världen.

Våra lingvister är noggrant utvalda ämnesexperter som anlitas först efter en omfattande kvalificeringsprocess. De arbetar inom populära expertbranscher som biovetenskap, juridik, marknadsföring, teknologi, högre utbildning, fordonsteknik, IT och många fler.

Människan i centrum

Människan i centrum

I takt med teknikens utveckling och framväxten av AI och maskinöversättningar ser vi hur översättnings- och lokaliseringsprocessen i snabb takt förvandlas till en automatisk process.

På AD VERBUM strävar vi efter hög kvalitet och konsekvens genom att dra nytta av den mångfald av färdigheter som våra modersmålstalande lingvister besitter på över 150 olika språk. Detta åstadkommer vi genom strömlinjeformad projektledning och effektiva kvalitetssäkringsprocesser som resulterar i förstklassiga, människodrivna översättnings- och lokaliseringsprodukter.

Erfarenhet att lita på

Erfarenhet att lita på

Med snart tjugo års erfarenhet av översättning och lokalisering sedan starten 2002 har AD VERBUM etablerat sig i norra Europa som en ledande, ISO-ackrediterad leverantör av professionella, människodrivna översättnings- och lokaliseringstjänster på över 150 språk.

Genom effektiv projektledning med hjälp av modern programvara och hög IT-kompetens strävar AD VERBUM kontinuerligt efter att erbjuda flexibla lösningar på kundernas språkliga utmaningar. Vi arbetar med standardiserade processer för att kunna garantera kvalitativa, skräddarsydda lösningar på språkliga behov, samtidigt som vi effektivt minskar leveranstiderna och kostnaderna.

Kunder över hela världen

Kunder över hela världen

Mångfalden som kännetecknar vår kundbas innebär att vi måste vara flexibla och väl förtrogna med landspecifika villkor och kulturella omständigheter.

En av AD VERBUMS absoluta styrkor är förmågan att snabbt kunna anpassa oss efter mångfasetterade och populära innehållstyper. Vi lyckas med detta tack vare konkreta kunskaper, genomarbetade terminologier och förtrogenhet med olika diskurser. På så vis bygger vi kommunikativa broar och når bortom de kulturella gränserna.

Kostnadsfri TM-hantering

Kostnadsfri TM-hantering

Vi lagrar översättningsminnen (TM) och hanterar dem åt dig utan extra kostnad.

Översättningsminnet pressar kontinuerligt kostnaderna, samtidigt som dina översättningar går snabbare att producera och blir mer konsekventa, vilket införlivar högsta kvalitet till lägsta pris.

Med hjälp av översättningsminnen effektiviserar vi översättnings-, lokaliserings- och kvalitetssäkringsstegen i arbetsflödet, och bidrar till högre effektivitet och överensstämmelse med etablerade översättningar. Detta resulterar i en avsevärt kortare tid till marknad.

Flera prisupplägg

Flera prisupplägg

AD VERBUM erbjuder prisupplägg som passar just dina översättnings- och lokaliseringsbehov. Vår portfölj består av tre upplägg: STANDARD, EKONOMI och PREMIUM som vart och ett kännetecknas av ett särskilt arbetsflöde och tekniska och projektspecifika moment.

De olika prisuppläggen bygger på olika kvalitetsstandarder. Vilket alternativ du bör välja beror på källmaterialets ämnesområde, det avsedda användningsområdet – rör det sig till exempel om marknadsföring med hög extern exponering eller ett dokument för internt bruk – samt din budget.

Transparent prissättning

Transparent prissättning

Vi arbetar alltid efter en transparent prissättningspolicy utan ”dolda avgifter” – inga extra projektledningskostnader, avgifter för uppdatering av översättningsminnen eller liknande.

Vi fakturerar alla våra översättningsprojekt via vårt Translation Management System baserat på källmaterialets volym och omfattning, och i överenskommelse med kunden enligt dennes budget och krav.

Personlig projektledning

Personlig projektledning

Alla våra kunder tilldelas en personlig global projektledare som fungerar som kontaktperson och ansvarar för att ordern och översättningsprocessen förflyter så smidigt som möjligt.

Vår målsättning är att hitta ändamålsenliga lösningar på våra kunders språkliga behov, och vår portfölj med ämnesspecialister innebär att vi blir ständigt mer övertygade om att alla språkliga hinder går att övervinna med hjälp av de noggranna översättnings- och lokaliseringsprocesser som våra projektledningsteam har utformat.

Skräddarsydda arbetsflöden

Skräddarsydda arbetsflöden

Vi försöker alltid vara flexibla och tillgodose våra kunders behov.

Ett av våra mål på AD VERBUM är att hela tiden förbättra processen bakom dina projekt och att hålla oss á jour med de senaste trenderna och innovationerna.

Vill du ha schemalagda leveransdatum, skräddarsydd materialbearbetning eller jobba i en viss programvara? Inga problem! Vi anpassar oss efter dina behov och sätter en stolthet i att vara flexibla.

Datasäkerhet

Datasäkerhet

AD VERBUM arbetar alltid enligt sekretessavtal med alla våra kunder och lingvister.

Alla dina uppgifter förvaras på plats i vårt moderna serversystem med kameraövervakning dygnet runt.

Vi är inte Fort Knox (ännu), men vi vet hur vi skyddar dina konfidentiella data.

Ingen outsourcing till tredje part

Ingen outsourcing till tredje part

AD VERBUM outsourcar aldrig dina projekt till externa tjänsteleverantörer. Alla våra översättningsprojekt hanteras inom vårt globala nätverk bestående av fler än 3 500 frilansande språkarbetare.

Vi sätter en stolthet i allt vi kan åstadkomma tack vare det goda samarbetet mellan våra projektledningsteam och våra betrodda, modersmålstalande lingvister. Vi överbryggar kulturella klyftor och tillhandahåller skräddarsydda språkliga lösningar på översättnings- och lokaliseringsutmaningar, så att våra kunder kan nå ut till nya språkgemenskaper över hela världen.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev