Skip to main content

Professionell översättning till tyska

Kvalitativ, skalbar och tillförlitlig översättning från engelska till tyska till ett överkomligt pris

Professionell översättning till tyska

Kvalitativ översättning till tyska

AD VERBUM erbjuder professionell översättning till tyska. Våra pålitliga, prisvärda och snabba översättningstjänster har i mer än tio år varit förstahandsvalet för våra kunder över hela världen.

Tyskan är ett av Europas centrala språk med omkring 220 miljoner talare världen över. Med hjälp av vårt nätverk av erfarna och beprövade lingvister ser vi på AD VERBUM till att du kan nå ut till tysktalande målgrupper på alla marknader inom alla branscher.

Behöver du översätta något från tyska till engelska? Det ordnar vi!

Kvalitativ översättning till tyska

Våra kunder förlitar sig på oss

Cisco Logo
Siemens Healthineers Logo
European Central Bank Logo
CAT Logo
Philips Healthcare Logo
GE Logo
McAfee Logo
CVRIA Logo
PWC Logo
TEVA Logo

Översättning till tyska

Divider Line

AD VERBUM erbjuder ett brett utbud av professionella B2B-tjänster inom översättning och lokalisering från engelska till tyska. Tjänsterna täcker mängder av olika texttyper.

Texttyper som vi översätter till tyska

 • Dokument

  Dokument

 • Programvara

  Programvara

 • Maskinvara

  Maskinvara

 • Tv-spel

  Tv-spel

 • Webbplatser

  Webbplatser

 • Publikationer

  Publikationer

 • Mobilapplikationer

  Mobilapplikationer

 • Bruksanvisningar

  Bruksanvisningar

 • Användargränssnitt

  Användargränssnitt

 • Ljudinnehåll

  Ljudinnehåll

 • Videoinnehåll

  Videoinnehåll

 • Produktbeskrivningar

  Produktbeskrivningar

 • Tekniska specifikationer

  Tekniska specifikationer

 • Manuskript

  Manuskript

 • Patent

  Patent

Och mycket mer! Kontakta oss och berätta vilket slags innehåll du vill översätta från engelska till tyska.

Branscher vi arbetar inom

Vi erbjuder översättning från engelska till tyska inom en mängd olika branscher.

Översättning från engelska till tyska

Divider Line

Tysk översättare

AD VERBUM förfogar över ett globalt nätverk av tyska översättare som är experter inom sina fält, med flera års erfarenhet av textarbete och konkret professionell sakkunskap inom sina respektive branscher.

Våra kunder väljer AD VERBUMS översättningstjänster därför att vi levererar punktliga och kvalitativa tyska översättningar varje gång – tack vare vårt innovativa arbetssätt som drar nytta av det senaste inom översättningsteknologi och sätter kvaliteten i främsta rummet i varje skede av projektet – oavsett hur stort eller komplext det är.

Översättning från engelska till tyska

När du ska översätta ett material från engelska till tyska finns det flera avgörande faktorer som komplicerar arbetet.

Grammatiskt kasus

Tyskan är mer komplex än engelskan när det gäller grammatiskt kasus.

Medan engelskan använder nominativ, ackusativ och genitiv för pronomen (I, me, my, mine etc.) har tyskan nominativ, ackusativ, dativ och genitiv för substantiv.

Långa sammansatta ord på tyska

Ett unikt drag hos det tyska språket är den utbredda användningen av sammansättningar. I tyskan kan du kombinera två, tre eller ibland ännu fler substantiv till ett nytt, sammansatt ord. Här är några exempel:

Tyskt sammansatt ord Direktöversättning Engelskt ord
das Flugzeug fly thing aeroplane
der Ohrwurm ear worm catchy tune
die Naschkatze treat cat person with a sweet tooth
der Pechvogel bad luck bird unlucky person
der Scheinwerfer shine thrower headlight
das Drachenfutter dragon fodder apology gift (given to a spouse)
Grammatiskt genus i tyskan

I tyskan tillhör alla substantiv en av tre genuskategorier: maskulinum, femininum eller neutrum.
Genus är inte relevant för substantivens pluralformer. För att omnämna ett objekt i tyskan måste man först fastställa dess genus.

Genus Bestämd artikel Obestämd artikel
Masculine der ein
Feminine die eine
Neuter das ein
Plural die /

Fakta om tyska språket

Här är några spännande fakta om det tyska språket:

 • Tyskan är ett populärt språk med omkring 220 miljoner talare världen över.

 • Tyskan är officiellt språk i följande sex länder: Österrike, Belgien, Tyskland, Liechtenstein, Luxemburg och Schweiz.

 • Tyskan är ett centralt europeiskt språk med över 100 miljoner talare i Europa.

 • Både engelskan och tyskan tillhör den västgermanska språkgruppen och har en till 60 procent gemensam vokabulär.

 • Alla substantiv i tyskan inleds med stor bokstav.

 • Världens första tryckta bok publicerades på tyska.

 • Tyskan är det tredje mest utlärda språket i världen.

Tips vid översättning till tyska

När du översätter från eller till tyska kan det vara bra att hålla följande tips i åtanke!

 • Implicit och explicit::

  Det som i engelskan är implicit är ofta explicit i tyskan. Det gäller särskilt affärstyskan.

  Till exempel – datorn, en interaktiv enhet som används i multimediakommunikation, ska kopplas in i ett vägguttag.

  Trots att inskottet mitt i meningen är en klar överdrift är det helt accepterat och mycket vanligt att uttrycka sig så på affärstyska.

 • Textutbyggnad eller förkortning:

  På grund av ovanstående skillnad blir den översatta texten antingen längre (vid översättning från engelska till tyska) eller kortare (vid översättning från tyska till engelska). Volymskillnaden i text innebär att innehållets layout behöver justeras.

 • Långa meningar och frånvaro av kommatecken:

  Tyska meningar är ofta mycket långa med en komplex syntax. Vi översättning från tyska till engelska delas en mening på tyska ofta upp i två eller tre meningar på engelska eftersom engelska meningar tenderar att vara mycket kortare än tyskans.

 • Formalitetsgrad:

  Tyskan i allmänhet, och affärstyskan i synnerhet, är ett mycket formellt språk, särskilt i jämförelse med amerikansk engelska och brittisk engelska (i lägre grad). Skillnaden syns tydligt i de kulturella skillnaderna mellan exempelvis amerikansk affärsengelska och affärstyska, där den förra är betydligt mindre formell än den senare.

Tyskt ord Engelsk översättning
Hallo Hello
Guten Morgen Good morning
Guten Tag Good day
Guten Abend Good evening
Gute Nacht Good night
Bitte schön*
Keine Ursache*
Gern geschehen*
Nichts zu danken*
(practically they all mean the same)
You are welcome
Kein Problem No problem
Ja Yes
Nein No
Danke Thank you
Vielen Dank Thank you very much
Tschüss Bye
Auf Wiedersehen Good bye
Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev