Skip to main content

Desktop publishing

Publicera, formge och översätt era dokument på en mängd olika språk

Desktop publishing
Teknisk kompetens
Teknisk kompetens
Erfarenhet att lita på
Erfarenhet att lita på
Skräddarsydda arbetsflöden
Skräddarsydda arbetsflöden

Professionell desktop publishing

Desktop publishing (DTP) handlar om att skapa och anpassa befintliga dokument så att de uppfyller särskilda format- och layoutvillkor på målspråket.

DTP kan tillämpas på mängder av olika digitala dokumenttyper eller befintliga tryckta exemplar, för att design- och layoutmässigt ta fram översatta dokument av högsta kvalitet.

Framtagandet av en tilltalande publikation som tar hänsyn till såväl den externa layouten som själva innehållet är en utmanande uppgift. Lägg till det att publikationen behöver anpassas till villkoren som uppstår på ett nytt målspråk, så blir komplexiteten ännu större.

AD VERBUMS team av grafiska formgivare arbetar med branschledande publiceringsprogram och har flera års erfarenhet som gör dem väl utrustade att anta de utmaningar som ert DTP-projekt kan innebära, oavsett komplexitet och särdrag hos målspråket.

Fördelar med desktop publishing

  • Gör besparingar på produktionskostnader och leveranstider

  • Skräddarsy era dokument så att de passar målspråket

  • Förbättra dokumentens kvalitet och läsbarhet

  • Se till att dokument på olika språk är inbördes konsekventa

... och mycket mer!

Typer av DTP

Sidlayout

Typsnittshantering

DTP-kvalitetssäkring

Mallutveckling

Sättning

Justering av textutbyggnad

Textanalys

Filformat som stöds

Här är några av de filformat vi ofta arbetar med:

.indd

.mif

.ai

.pub

.pdd

.psd

.psdt

.eps

.pdp

.sct

.cdr

.rtf

Använder ert företag ett format som inte finns med i listan?

Publiceringsprogramvaror som stöds

Här är några av de publiceringsprogram våra specialister kan arbeta med:

InDesign

Illustrator

Photoshop

FrameMaker

Microsoft Publisher

Acrobat

Freehand

Corel Draw

PageMaker

QuarkXpress

Microsoft Office

Vill du att vi använder ett annat program?

DTP – processen bakom

DTP-processen tar vid när översättningen av textmaterialet är färdig.

Sättning av översatt innehåll
Sättning av översatt innehåll

En grafisk formgivare sätter det översatta innehållet i slutdokumentets formatering.

Språklig granskning av det satta dokumentet
Språklig granskning av det satta dokumentet

En lingvist går igenom dokumentet som den grafiska formgivaren har tagit fram och föreslår eventuella ändringar.

Slutproduktion av måldokumentet
Slutproduktion av måldokumentet

Den grafiska formgivaren implementerar eventuella justeringar och färdigställer det slutgiltiga måldokumentet.

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Branscher

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev