Skip to main content

Flerspråkig sökmotoroptimering (SEO)

Lyft er webbplatslokalisering till nästa nivå genom att optimera webbplatsen för sökmotorer och därigenom organiskt generera ny riktad internationell trafik

Flerspråkig sökmotoroptimering (SEO)
Människan i centrum
Människan i centrum
Skräddarsydda arbetsflöden
Skräddarsydda arbetsflöden
Erfarenhet att lita på
Erfarenhet att lita på
Teknisk kompetens
Teknisk kompetens

Professionell flerspråkig sökmotoroptimering (SEO)

Dagens företag är beroende av digitala marknadsföringsstrategier som tar sikte på stadig tillväxt i webbens föränderliga domäner.

En målsättning för alla företag är att synas i lokala sökträffar för att på så vis generera organisk webbplatstrafik som i sin tur lockar nya kunder och ökar intäkterna och omsättningen.

Det är här flerspråkig sökmotoroptimering kommer in i bilden.

Vad är flerspråkig sökmotoroptimering (SEO)?

Flerspråkig sökmotoroptimering (SEO) handlar om att som företag anamma en helhetsstrategi för att stärka företagets närvaro på webben. Metoden går ut på att ta fram sökbart och optimerat webbinnehåll på flera olika språk.

Fördelar med flerspråkig sökmotoroptimering (SEO)

 • Ökad organisk trafik och synlighet för företagets webbplats

 • Gör detaljerade marknadsundersökningar för bättre insikter i företagets SEO-behov

 • Etablera varumärken och företag globalt på internationella marknader

 • Skaffa konkurrensfördelar i form av högre investeringsavkastning

 • Uppnå högre kostnadseffektivitet och skapa långsiktiga verksamhetsfördelar

... och mycket mer!

Flerspråkig sökmotoroptimering (SEO) – processen bakom

Transkreation av befintligt innehåll

Beteendeanalys på lokal marknad

Nyckelordsanalys

On page/off page-optimering

Optimering för sociala medier

Övervakning och hantering

Utveckling av unikt, branschspecifikt innehåll

Kulturell analys

Så här fungerar flerspråkig sökmotoroptimering (SEO)

Att optimera befintligt webbplatsinnehåll på ett främmande språk är en mycket svår uppgift – men rätt utfört kan det leda till en långsiktigt mycket lönsam tillgång.

Flerspråkig sökmotoroptimering (SEO) – en stegvis process

 • Kulturell analys – kulturen utgör själva kärnan i och utgångspunkten för alla framväxande marknader. Genom en noggrann analys av den kulturella arkitekturen på en främmande marknad läggs grunden för en framgångsrik marknadsföringsstrategi baserad på flerspråkig sökmotoroptimering (SEO).
  Baserat på en förståelse för er målmarknad och den lokala målgruppens seder och bruk anpassas och utformas den flerspråkiga SEO-strategin så att den resulterar i en effektiv och högkvalitativ lokalisering av relevant innehåll för ert företag.

 • Nyckelordsanalys – att skriva effektiv marknadscopy riktad till en främmande målgrupp kräver en fin avvägning mellan relevanta och besöksgenererande nyckelord för att organiskt öka antalet besökare. Nyckelordsanalys kallas processen bakom att hitta de specifika nyckelord som ska utgöra grunden för er flerspråkiga SEO-process. Metoden är avgörande för att uppnå ett långsiktigt, organiskt besöksflöde och göra relevant innehåll mer synligt på utvalda marknader.

 • Översättning av befintligt material – lokalisering av befintligt webbplatsmaterial till ett annat målspråk är det första steget mot en effektiv, SEO-optimerad copy. Syftet är att bortom de kulturella gränserna bryta igenom med huvudbudskapet för att därigenom öka varumärkets exponering och generera organisk webbtrafik. Väl valda och snyggt integrerade nyckelordskombinationer från källspråk till målspråk kan resultera i hög rankning på olika webbplattformar, så att målgrupperna därifrån kan ta till sig av det innehåll som är relevant för just deras behov.

 • Framtagande av nytt, unikt innehåll – lokaliseringen av befintligt innehåll går hand i hand med framtagandet av nytt, unikt innehåll som är särskilt anpassat efter målspråket och målmarknaden. Om ett visst ämne är extra populärt eller relevant på målmarknaden kan motsvarande innehåll skapas från grunden med hänsyn till alla komplexiteter och subtiliteter på den lokala marknaden, samtidigt som globala strategier som rimmar väl med målgruppens språkliga parametrar följs.

 • Transkreation – transkreation handlar om att kombinera de båda ovanstående angreppssätten i syfte att förbättra ett befintligt källmaterial med hjälp av innehåll som är skräddarsytt för målmarknaden. Ett välformulerat material talar direkt till den utvalda målgruppen, samtidigt som det åstadkommer det bakomliggande syftet på ett kreativt och attraktivt sätt. Informationen måste därför bearbetas till en levande blandning av fakta och undertoner, så att budskapet på ett effektivt och engagerande sätt förmedlas från källspråk till målspråk och ökar innehållets synlighet på sökmotorer världen över.

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Branscher

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev