Skip to main content

Mobilappslokalisering

Lokalisera er iOS- och Android-app professionellt för en ny målgrupp

Mobilappslokalisering
Teknisk kompetens
Teknisk kompetens
Skräddarsydda arbetsflöden
Skräddarsydda arbetsflöden
Människan i centrum
Människan i centrum
Erfarenhet att lita på
Erfarenhet att lita på

Professionell lokalisering av mobilappar

Mobilappsmarknaden förändras ständigt i takt med att utvecklare och marknadsförare söker nya strategier för att öka apparnas exponering och popularitet.

För att maximera slutanvändarnas upplevelse och apparnas räckvidd måste de skräddarsys efter användarnas behov i olika regioner, kulturer och språkgemenskaper. Detta kan åstadkommas enbart med hjälp av en effektiv och kvalitetsorienterad process för mobilappslokalisering.

Ta nästa steg framåt genom att lokalisera er mobilapp och tillhörande marknadsföringsmaterial och nå ut till nya målgrupper med en förstärkt användarupplevelse.

Fördelar med mobilappslokalisering

  • Öka er appförsäljning

  • Nå ut till nya kunder världen över

  • Erbjud en bättre användarupplevelse

  • Uppnå större investeringsavkastning överlag

  • Öka värdet på appen i App Store och Google Play Store

  • Påverka appbutikernas algoritmer genom att lokalisera er app så att den rankas högre än konkurrenternas

  • Ökad sökmotoroptimering överlag

... och mycket annat!

Mobilappsinnehåll som vi kan lokalisera

Text i appen
Ljud
Video
Grafiska element
App Store-sidan
Google Play Store-sidan
Marknadsföringsmaterial

Lokalisering av mobilappar – processen bakom

Bedömning av projektets omfattning
Bedömning av projektets omfattning

Mobilappsmarknaden är bred, vilket innebär att varje app måste hanteras som unik i lokaliseringsprocessen. Vårt team analyserar er mobilapp för att komma fram till vilken lokaliseringsomfattning som är lämplig och för att hitta det bästa sättet att uppfylla era önskemål – inom tidsramen och på era villkor.

Volymanalys och innehållspreparering
Volymanalys och innehållspreparering

Kunden tillhandahåller det råa källmaterialet, som sedan analyseras och förbereds inför nästa steg i lokaliseringen.

Översättning och lokalisering av innehåll
Översättning och lokalisering av innehåll

Källmaterialet lokaliseras i sin helhet genom vår standardiserade och kvalitetsfokuserade översättnings- och lokaliseringsprocess.

Implementering av lokaliserat innehåll
Implementering av lokaliserat innehåll

I det här skedet implementeras hela det lokaliserade innehållet i er app.

Språktestning
Språktestning

Språkteamet granskar den lokaliserade versionen av mobilappen för att upptäcka eventuella språkliga fel som kan ha smugit sig in efter att det lokaliserade innehållet implementerades.

Kundutvärdering och återkoppling
Kundutvärdering och återkoppling

Kunden ger återkoppling. Alla finjusteringar och ändringsförslag implementeras i den lokaliserade slutversionen.

Implementering av kundens återkoppling
Implementering av kundens återkoppling

I det sista steget implementeras kundens återkoppling och det slutgiltiga projektet levereras i sin helhet.

Vill du arbeta på ett annat sätt?

Beroende på era behov och tekniska villkor kan det hända att ni behöver skräddarsy arbetsflödet.
AD VERBUM är alltid öppna för att diskutera och ta fram bästa möjliga lösning som går att integrera sömlöst med era interna arbetsrutiner. Vi pratar gärna om det.

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Branscher

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev