Skip to main content

Neural maskinöversättning

Snabb, korrekt och kostnadseffektiv neural maskinöversättning (NMT) med manuell efterredigering

Neural maskinöversättning
Teknisk kompetens
Teknisk kompetens
Transparent prissättning
Transparent prissättning
Endast B2B
Endast B2B

Neural maskinöversättning

Neural maskinöversättning (NMT) utgör det senaste inom AI-baserad översättning och tar ett helhetsgrepp om automatisk översättning som övervinner svagheterna hos vanlig maskinell översättning.

Vad är neural maskinöversättning?

Jämfört med befintlig maskinöversättning ligger NMT i den tekniska framkanten, och grundar sig på djupinlärningsprinciper som resulterar i renare och semantiskt mer korrekta översättningsprodukter.

Tekniken är det allra senaste inom maskinöversättning och bygger på ett neuralt nätverk som i stor utsträckning liknar den mänskliga hjärnan, vilket gör det möjligt att kategorisera innehåll i grupper och lager.

Hörnstenen i NMT är befintliga tvåspråkiga databaser och automatiserade inlärningsprocesser som bidrar till konstanta effektivitets-, hastighets- och kvalitetsförbättringar.

Så här skiljer sig frasbaserad maskinöversättning (PBMT) från neural maskinöversättning (NMT)

Både NMT och PBMT är i grund och botten olika former av maskinöversättning, men sättet de fungerar på skiljer sig drastiskt åt.

PBMT hör till en äldre statistisk metod inom maskinöversättning som bygger på predicerande algoritmer som lär datorn hur en viss text ska översättas.

PBMT hämtar alla data från redan översatta tvåspråkiga texter, vilket innebär att dessa har stort inflytande på slutproduktens kvalitet.

Begränsningar med NMT

Det är viktigt att komma ihåg att NMT har flera begränsningar jämfört med en vanlig lingvistbaserad TEP-process:

  • NMT erbjuds bara på ett fåtal språk, eftersom systemet först måste ”tränas upp” med stora mängder data. Antalet språk som finns tillgängliga för NMT växer ständigt.

  • Endast en lingvist medverkar i efterredigeringsfasen av NMT-processen.

  • NMT ersätter inte den vanliga manuella TEP-processen, utan ska ses som ett alternativ. Kvaliteten på NMT är alltid lägre jämfört med TEP.

Största fördelarna med NMT

NMT erbjuder följande fördelar för dina översättningsprojekt:

  • Kostnadseffektiv lösning

  • Snabb översättning

  • Så nära en mänsklig översättning det går att komma

  • Högre översättningskvalitet jämfört med PBMT

  • Betydligt snabbare inlärningsfas jämfört med PBMT

  • I slutfaserna av ett NMT-projekt krävs mindre efterredigering jämfört med PBMT

... och mycket mer!

NMT – processen bakom

Bedömning av projektets omfattning
Bedömning av projektets omfattning

I syfte att avgöra om NMT är användbart analyseras källmaterialet utifrån ämnesområde, målspråk och förväntad kvalitet på målinnehållet.

Volymanalys och innehållspreparering
Volymanalys och innehållspreparering

Det översättningsbara innehållet analyseras och förbereds för översättning.

Neural maskinöversättning (NMT)
Neural maskinöversättning (NMT)

NMT-motorn används för att översätta innehållet.

Efterredigering av maskinöversättning (MTPE)
Efterredigering av maskinöversättning (MTPE)

NMT-produkten granskas av en lingvist. Beroende på önskad kvalitet på målinnehållet finns två alternativ:

- Lätt MTPE (efterredigering av maskinöversättning) som producerar en läsbar måltext, men utan hänsyn till stil, konsekvens eller måltextens flyt.

- Fullständig MTPE som producerar en mer korrekt översättning än lätt MTPE och ligger närmare en manuellt framtagen produkt.

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Branscher

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev