Skip to main content

Lokalisering av programvara

Professionell och prisvärd lokalisering av er programvara – utan krångel

Lokalisering av programvara
Teknisk kompetens
Teknisk kompetens
Skräddarsydda arbetsflöden
Skräddarsydda arbetsflöden
Människan i centrum
Människan i centrum
Transparent prissättning
Transparent prissättning

Professionell lokalisering av programvara

Programvarulokalisering kallas den process som handlar om att anpassa datorprogram till den språkliga, kulturella och tekniska miljön som utmärker målmarknaden.

AD VERBUMS programvarulokalisering innefattar fullständig översättning av programmets eller webbappens text så att själva programkoden aldrig behöver ändras.

Vår process involverar dessutom anpassning av gränssnitt och dokumentation till målspråkets användare, följt av språktestning i syfte att uppnå bästa möjliga kvalitet.

Vi kan hantera ett brett utbud av programvaror och webbappar med ett specialiserat arbetssätt som sömlöst införlivas i er interna arbetsgång.

Inför varje nytt lokaliseringsprojekt tar vi fram en skräddarsydd lösning som är utformad efter just er och er produkt.

Fördelar med att lokalisera programvara

  • Nå ut till nya användare och kunder över hela världen

  • Få ett försprång över konkurrenterna

  • Öka er marknadsandel och era internationella säljsiffror

  • Förbättra användarens upplevelse och övergripande förståelse av produkten

  • Sänk supportkostnaderna

... och mycket annat!

Filtyper som stöds

Här är några av de filtyper vi kan arbeta med:

doc

xml

ini

dll

json

po

pot

java

rc

resjson

resw

resx

ts

txt

xlf

xliff

xlsx

yml

Hittar du inte ditt format i listan? Inga problem! Vi kan arbeta med alla slags filer.

Arbetsflöde vid programvarulokalisering

När vi lokaliserar programvara jobbar vi efter en standardiserad process bestående av följande steg:

Bedömning av projektets omfattning
Bedömning av projektets omfattning

Varje program är unikt och kräver ett visst arbetssätt när det ska lokaliseras. Vårt team gör en bedömning av er programvara och avgör på vilket sätt lokaliseringen kan utföras för att tillgodose era behov inom utsatt tid och enligt era önskemål.

Volymanalys och innehållspreparering
Volymanalys och innehållspreparering

Kunden tillhandahåller material för översättning. Materialet analyseras och förbereds inför nästa steg i lokaliseringen.

Översättning och lokalisering av innehåll
Översättning och lokalisering av innehåll

Källmaterialet lokaliseras genom översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process).

Implementering av lokaliserat innehåll
Implementering av lokaliserat innehåll

I det här skedet implementeras hela det lokaliserade innehållet i kundens programvarulösning.

Språktestning
Språktestning

Språkteamet granskar den lokaliserade versionen av programvaran för att upptäcka eventuella språkliga fel som kan ha smugit sig in efter att det lokaliserade innehållet implementerades i programmet.

Kundutvärdering och återkoppling
Kundutvärdering och återkoppling

Kunden ger återkoppling. Alla finjusteringar och ändringsförslag implementeras i den lokaliserade slutversionen.

Implementering av kundens återkoppling
Implementering av kundens återkoppling

I det sista steget implementeras kundens återkoppling och det slutgiltiga projektet levereras i sin helhet.

Vill du arbeta på ett annat sätt?

Beroende på era behov och tekniska villkor kan det hända att ni behöver skräddarsy arbetsflödet.
AD VERBUM är alltid öppna för att diskutera och ta fram bästa möjliga lösning som går att integrera sömlöst med era interna arbetsrutiner. Vi pratar gärna om det.

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Branscher

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev