Skip to main content

Neuroverkkoja hyödyntävät konekäännökset

Nopea, tarkka ja edullinen neuroverkkoja hyödyntävä konekäännös ja ihmisen tekemä jälkieditointi

Neural Machine Translation Services
Tekniikka hallussa
Tech-savvy
Läpinäkyvä hinnoittelu
Transparent Pricing
Vain yritysmyynti

Neuroverkkoja hyödyntävät konekäännökset

Neuroverkkoja hyödyntävä konekäännös on huippuluokan tekoälyä hyödyntävä käännöspalvelu, joka sisältää kokonaisvaltaisen automatisoidun käännöksen, joka ei tee samoja virheitä kuin perinteinen käännöskone.

Mitä neuroverkkoja hyödyntävä konekäännös tarkoittaa?

Aiempiin konekäännösratkaisuihin verrattuna neuroverkkoja hyödyntävä konekäännös on uusi lähestymistapa, joka hyödyntää syväoppimista ja jonka tuloksena on puhtaampi ja semanttisesti parempi käännös.

Neuroverkkojen hyödyntäminen on käännösteknologian uusinta uutta, jossa mahdollisimman hyvin ihmisaivoja muistuttava neuroverkko luokittelee tietoja eri ryhmiin ja tasoihin.

Neuroverkkokääntimen ytimessä ovat kaksikieliset tietokannat ja automatisoitu oppiminen, jotka auttavat konekäännintä olemaan koko ajan tehokkaampi, nopeampi ja laadukkaampi.

Miten perinteinen konekäännös eroaa neuroverkkoja hyödyntävästä konekäännöksestä

Perinteiset konekääntimet ja neuroverkkoja hyödyntävät kääntimet eroavat toisistaan monilla tavoin.

Perinteinen tilastopohjainen konekäännin käyttää algoritmeja, jotka opettavat koneelle, miten mikin lause tulee kääntää.

Tilastopohjainen konekäännin hyödyntää aiemmin käännettyjä kaksikielisiä tekstejä, mikä vaikuttaa lopputuloksen laatuun huomattavasti.

Neuroverkkoja hyödyntävän konekääntämisen rajoitukset

Huomaa, että verrattuna normaaliin ihmiskääntäjien tekemään käännökseen neuroverkkokääntimissä on useita rajoituksia:

  • Neuroverkkoja hyödyntäviä konekääntimiä on käytettävissä vain tietyissä kielipareissa, koska järjestelmä on ensin ”koulutettava” syöttämällä sille suuri määrä tietoa. Neuroverkkoja hyödyntävien konekääntimien kieliparivalikoima kuitenkin kasvaa koko ajan.

  • Vain yksi kääntäjä tarkistaa konekääntimen tekemän käännöksen.

  • Neuroverkkoja hyödyntävä konekäännös ei korvaa ihmisten tekemää käännöstä vaan on vain yksi vaihtoehto muiden joukossa. Neuroverkkoja hyödyntävän konekäännöksen laatu on aina huonompi kuin ihmisten tekemän käännöksen laatu.

Neuroverkkoja hyödyntävän konekäännöksen tärkeimmät edut

Neuroverkkoja hyödyntävä konekäännös tarjoaa seuraavat edut käännösprojekteille:

  • Edullinen ratkaisu

  • Nopea käännös

  • Paras mahdollinen konekäännös

  • Parempi laatu kuin perinteisissä konekäännöksissä

  • Selvästi nopeampi oppimisnopeus kuin perinteisissä konekääntimissä

  • Neuroverkkoja hyödyntävä konekäännös vaatii vähemmän korjailua kuin perinteinen konekäännös

...ja paljon muuta.

Neuroverkkoja hyödyntävän konekäännöksen vaiheet

Projektin laajuuden arviointi

Käännettävän sisällön analyysissä otetaan huomioon aihe, kohdekieli tai -kielet ja käännöksen odotettavissa oleva laatu, jotta voidaan määrittää, miten hyvin konekäännin sopii kyseiseen projektiin.

Määräanalyysi ja sisällön valmistelu

Käännettävä sisältö analysoidaan ja valmistellaan kääntämistä varten.

Neuroverkkoja hyödyntävä konekäännös

Sisältö käännetään neuroverkkoja hyödyntävällä konekääntimellä.

Konekäännöksen jälkitarkistus

Ihmiskääntäjä tarkistaa konekäännöksen. Halutun lopputuloksen laadusta riippuen valittavissa on kaksi vaihtoehtoa:

- Kevyt tarkistus, jonka tulos on ymmärrettävä teksti, mutta jossa ei kiinnitetä huomiota kohdetekstin tyyliseikkoihin, yhdenmukaisuuteen tai sujuvuuteen.

- Täysi tarkistus, jossa lopputuloksena on tarkempi käännös kuin kevyen tarkistuksen jälkeen ja joka vastaa paremmin ihmiskääntäjän tekemää käännöstä.

AD VERBUM auttaa sinua menestymään uusilla markkina-alueilla

Käännöstyön vaiheet

PREMIUM-tason käännös- ja lokalisointiprojekteissa käytämme aina kolmivaiheista työnkulkua, johon kuuluu käännös, editointi ja oikoluku. Lopputuloksena on paras mahdollinen käännöslaatu. Alla on yksinkertaistettu versio käännöstyön vaiheista.

Tärkeitä ominaisuuksia

Tuetut kielet

AD VERBUM tarjoaa käännöksiä yli 150 kielellä monilta eri aloilta. Verkostoomme kuuluu yli 3 500 kokenutta ja testattua kieliammattilaista, joilla on laajasti tietoa kääntämistään aloista.

Hinnoitteluvaihtoehdot
Hinnoitteluvaihtoehdot

Tarjoamme monia eri hintavaihtoehtoja kaikille käännöspalveluillemme.

Toimialat

Aloita kääntäminen nyt
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Yritys noudattaa kansainvälistä käännöspalvelustandardia.

ISO 9001:2015

Yritys noudattaa laadunhallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

ISO 27001:2013

Yritys noudattaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

Tilaa uutiskirje