Skip to main content

Käännösteknologia

Lue lisää käännösteknologiasta, joka auttaa meitä ammattitaitoisten käännösten ja lokalisointien tekemisessä

Translation Technologies

Käyttämämme käännösteknologia

Teknologia on avain nopeuden ja tehokkuuden parantamiseen, eikä käännösala ole tässä suhteessa poikkeus.

Tietokoneavusteinen kääntäminen

AD VERBUM käyttää käännösalan uusimpia teknologioita.

Takaamme käännösten korkean laadun hyödyntämällä useita eri käännösmuistiohjelmia. Käännösmuistiohjelma jakaa käännettävän tekstin segmentteihin (yleensä virkkeisiin).

Segmentoidun tekstin etuna on, että projektitiimin jäsenet näkevät sekä lähtö- että kohdetekstin samalla kertaa. Käännösmuistiohjelmat myös auttavat säilyttämään lähtötekstin asettelun.

Lisäksi käännösmuistiohjelmat auttavat tiimiä varmistamaan, että kaikki tekstin osat on käännetty. Käännösmuistit ja laadunvarmistustyökalut auttavat tässä.

Valitsemamme käännösmuistiohjelman ja oman palvelimen käyttäminen antaa meille täyden hallinnan työnkulkuun ja varmistaa, että asiakastiedot pysyvät turvassa.

Käyttämiemme käännösmuistiohjelmien edut:

 • Käännösprojektit tallennetaan palvelimellemme yhdessä käännösmuistien kanssa. Näin freelancer-kääntäjämme pääsevät käsiksi käännösprojektiin ilman, että heidän täytyy tallentaa tietoja, kuten käännettävää tekstiä tai käännösmuistia, omalle koneelleen.

 • Kääntäjät, editorit ja oikolukijat voivat tarkistaa työnsä ennen sen palauttamista ohjelman sisältämällä laadunvarmistustyökalulla.

 • Kiireisissä projekteissa, joissa samaa tekstiä kääntää samanaikaisesti useampia kääntäjiä, he voivat jakaa käännösmuistin, mikä parantaa yhdenmukaisuutta ja nopeuttaa kääntämistä.

 • Käännös tallennetaan AD VERBUMIN palvelimelle, josta voimme valvoa käännöksen edistymistä milloin tahansa.

Käännösmuistit

Käännösmuistiohjelmien sydän ovat käännösmuistit.

Käännösmuisti koostuu lähtökielen segmenteistä (yleensä virkkeistä) ja niiden kohdekielisistä vastineista. Kääntäjän työskennellessä käännösmuisti ehdottaa identtisiä tai samankaltaisia tuloksia kohdille, jotka on jo käännetty aiemmin.

Aloittaessamme yhteistyön asiakkaan kanssa aloitamme käännösmuistin kokoamisen jokaisessa asiakkaan haluamassa kieliparissa. Kaikki kääntämämme teksti tallennetaan näihin käännösmuisteihin, joista käännöksiä käytetään myöhemmissä käännöksissä. Etuja ovat muun muassa:

 • Käännös on yhtenevä aiemmin käännetyn kanssa.

 • Voimme toimittaa käännöksen nopeammin.

 • Käännöksen hinta on edullisempi.

Jos käännettävässä tekstissä on osia, jotka on jo käännetty samalle asiakkaalle aiemmin, käännösmuisti antaa osittaisen tai täydellisen osuman.

Nämä osumat auttavat kääntäjää ylläpitämään yhdenmukaisuutta sekä aiemmin käännettyjen asiakirjojen kanssa että sillä hetkellä käännettävän asiakirjan sisällä. Jos sisältö toistuu, käännösmuisti hakee automaattisesti vanhan käännöksen ja tarjoaa sitä uudeksi käännökseksi.

Lisäksi kääntäjä voi käyttää ns. konkordanssihakua, vaikka lausetta ei olisikaan vielä käännösmuistissa. Konkordanssihaulla kääntäjä voi hakea yksittäisiä sanoja, termejä ja lauseita, jotka on ehkä käännetty aiemmin.

Käännösmuistiohjelmat helpottavat myös mahdollisten päivitysten tekemistä käännökseen, jos asiakas muuttaa alkuperäistä tekstiä käännöksen valmistumisen jälkeen.

Koska alkuperäisen asiakirjan käännös on tallennettu käännösmuistiin, voidaan päivitetty lähtöteksti kääntää automaattisesti käännösmuistilla ja erotella näin osat, joita on muutettu ja jotka siis vaativat muokkausta tai käännöstä.

Lue blogistamme lisää siitä, miten AD VERBUM käyttää käännösmuisteja paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Sanastot

Käännösmuistien lisäksi käytämme asiakaskohtaisia sanastoja.

Käännösmuisti sisältää kokonaisia virkkeitä lähtö- ja kohdekielellä, kun taas sanasto sisältää yksittäisiä termejä. Sanastoilla määritetään tärkeimmät termit ja varmistetaan, että ne käännetään samalla tavoin kaikissa asiakirjoissa. Kieliasiantuntijamme kokoavat sanaston käännösprosessin aikana, ja ne perustuvat asiakkaan antamaan palautteeseen.

Sanastot ovat osa käännösmuistiohjelmaa aivan niin kuin käännösmuistitkin, joten ne antavat kääntäjälle ehdotuksia käännösprosessin aikana. Kieliasiantuntijamme kokoavat sanaston käännösprosessin aikana, ja käännösmuisteja ja sanastoja muokataan asiakkaan antaman termeihin liittyvän palautteen pohjalta.

Kielellinen laadunvarmistus

AD VERBUMIN laadunvarmistusosasto tarkistaa käännökset mahdollisten teknisten virheiden varalta automaattisilla laadunvarmistustyökaluilla. Nämä ovat erityisiä ohjelmistoja, joilla tarkistetaan, että käännöksessä ei ole sellaisia virheitä, joita ihminen ei välttämättä huomaa.

Laadunvarmistusosasto käyttää uusimpia laadunvarmistustyökaluja varmistaakseen, että käännöksissä ei ole teknisiä virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia. Ota yhteyttä, jos haluat tietää tarkemmin, mitä työkaluja käytämme.

Laadunvarmistustyökaluilla vältetään muun muassa seuraavat virheet:

 • kirjoitusvirheet

 • sanastovirheet

 • väärät numerot

 • segmenttitason epäjohdonmukaisuudet lähtö- tai kohdetekstissä

 • kääntämättä jääneet kohdat

 • puuttuvat tai väärät tagit, jotka voivat vaikuttaa kohdetekstin ulkoasuun

 • väärät desimaalierottimet tai mittayksiköt

 • erilainen välimerkkien käyttö lähtö- ja kohdetekstissä

 • vääränlainen tai epäjohdonmukainen välimerkkien, kuten sulku- ja lainausmerkkien käyttö

 • puuttuvat välilyönnit tai kaksoisvälilyönnit

 • asiakkaan antamien erityisohjeiden noudattamatta jättäminen

AD VERBUMIN laadunvarmistusosasto valitsee asiakkaan sisällölle parhaiten soveltuvan työkalun ja käyttää sitä käännöksen tarkistamiseen. Tarkistuksesta saamme raportin, jossa kerrotaan mahdolliset ongelmat. Kääntäjä käyttää tätä raporttia hioakseen käännöstä ja poistaakseen mahdolliset virheet.

Translation Management System (TMS) -portaali

Käytämme TMS-portaalia käännös- ja lokalisointiprojektien tehostamiseen. TMS-portaalin avulla luodaan käännöstoimeksiannoista projekteja, annetaan ohjeita kääntäjille, suoritetaan laadunvarmistus ja muita toimintoja ja ylläpidetään kääntäjäverkostoa sekä huolehditaan laskutuksesta.

TMS-portaalissa on laatumoduuli, johon voidaan tallentaa asiakkaan antama palaute ja jolla valvotaan freelancer-kääntäjien käännösten laatua. TMS-portaali on edistyksellinen ja hyvin organisoitu alusta, jota käyttävät sekä AD VERBUMIN sisäiset työntekijät että käyttämämme freelancerit.

Yksilölliset työkalut

Vastaamme moninaisen asiakaskantamme erilaisiin vaatimuksiin käyttämällä myös muita työkaluja ja alustoja, joita asiakkaamme haluavat.

Haluatko, että käytämme omaa työkaluasi? Voimme mukauttaa työnkulkuamme ja käyttää haluamiasi työkaluja. Onko sinulla kysymyksiä jostain työkalusta tai ohjelmasta, jota ei ole mainittu yllä? Haluatko saada täydellisen luettelon ohjelmista, joita käytämme laadukkaiden käännösten laatimisessa? Ota yhteyttä, niin löydämme yhdessä juuri sinulle sopivan ratkaisun.

Aloita kääntäminen nyt
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Yritys noudattaa kansainvälistä käännöspalvelustandardia.

ISO 9001:2015

Yritys noudattaa laadunhallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

ISO 27001:2013

Yritys noudattaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaa standardia.

Tilaa uutiskirje