Skip to main content

Översättning av programvara och IT

Professionell översättning och lokalisering av programvara och IT till mängder av språk

Översättning av programvara och IT
Endast B2B
Endast B2B
Teknisk kompetens
Teknisk kompetens
Människan i centrum
Människan i centrum
Transparent prissättning
Transparent prissättning

Professionell översättning och lokalisering av er programvara och IT

Tekniska innovationer är det som driver världen framåt, vilket för företagens del innebär snabb tillväxtpotential och mängder av utvecklingsmöjligheter.

Den dynamiska, mångfasetterade och ständigt växande IT-sektorn producerar ett brett utbud av hård- och programvarulösningar till kunder över hela världen.

Vi erbjuder vassa och högkvalitativa tjänster som tillgodoser alla era IT-relaterade översättnings- och lokaliseringsbehov – från bruksanvisningar till webbplatser, informationsmaterial och interaktiv kundsupport.

Fördelar med översättning och lokalisering av programvara och IT

 • Ökade globala intäkter tack vare flerspråkiga material

 • Vinn över nya kunder på den globala marknaden

 • Stärk ert varumärke

 • Erbjud en bättre användarupplevelse

 • Nå ut till era användare och kunder över hela världen

 • Sänk supportkostnaderna

... och mycket mer!

Ämnesexperter (SME)

AD VERBUM följer strikta standarder och kriterier när vi väljer ut våra lingvister.

 • Branscherfarenhet – alla våra lingvister har tidigare branscherfarenhet.

 • Ämnesexpertis – ert innehåll översätts alltid av en expert med relevanta ämneskunskaper och tekniskt kunnande.

 • Modersmålstalare – alla lingvister som arbetar med era projekt är modersmålstalare av målspråket.

 • Beprövade lingvister – alla våra lingvister genomgår flera tester för att vi ska vara säkra på deras ämneskunskaper och språkliga expertis.

 • Säkrad miljö – våra lingvister arbetar i en säkrad miljö under sekretessavtal för att förhindra röjande eller läckage av material eller kunduppgifter.

Våra tjänster

Söker du något särskilt?

Texttyper

 • Användargränssnitt

 • Användarguider

 • Teknisk dokumentation

 • Slutanvändardokumentation

 • Marknadsföringsdokumentation

 • Webbsupportmaterial

 • Användarmanualer

 • Grafiska gränssnitt och instruktioner

 • Marknadsföringsmaterial

 • Juridisk dokumentation

 • Produktkataloger

 • Etiketter

 • Multimedia

 • Produktlanseringsmaterial

 • App Store-sidor

 • Google Play Store-sidor

 • Miljöefterlevnadsdokumentation

 • Programdokumentation

Hittar du inte innehållet du letar efter? Inga problem!

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev