Skip to main content

TEP-process

Stommen i vårt översättningsarbete är den så kallade TEP-processen – här förklarar vi vad den innebär

TEP-process

TEP står i översättningsbranschen för Translation, Editing och Proofreading, med andra ord översättning, redigering och korrekturläsning. Processen är en väletablerad branschstandard som resulterar i bästa möjliga översättningskvalitet.

Vår TEP-process

Volymanalys
Volymanalys

Källmaterialet analyseras i syfte att beräkna det exakta antalet nya och upprepade ord, och till vilken grad översättningsminnen kan användas.

När det gäller helt nya kunder och språkkombinationer skapas ett nytt översättningsminne.

Tidsuppskattning
Tidsuppskattning

Tiden som det kommer att ta att slutföra projektet beräknas baserat på projektets omfattning.

Filpreparering
Filpreparering

Källmaterialet görs redo för översättning i en tvåspråkig miljö med hjälp av ett CAT-verktyg och ett befintligt översättningsminne eller, om kunden eller språkkombinationen är ny, ett nyskapat tomt översättningsminne.

Projektanvisningar
Projektanvisningar

Anvisningar till projektteamet tas fram baserat på kundens önskemål, filformat, ämnesområde, tidsramar och referensmaterial, såsom stilguider, termlistor och annat.

Översättning, redigering, korrekturläsning
Översättning, redigering, korrekturläsning

Källmaterialet översätts till målspråket, redigeras och korrekturläses. Varje steg utförs av en separat modersmålstalare av målspråket med hjälp av ett CAT-verktyg.

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring

För att kontrollera att våra översättningar inte innehåller några fel använder AD VERBUMS språkliga kvalitetssäkringsavdelning sig av olika kvalitetssäkringsverktyg.

Formatering och layout
Formatering och layout

Måldokumentet gås igenom för att kontrollera att layouten motsvarar källdokumentets form. Om kunden eller filformatet kräver det involverar steget även ett DTP-moment.

Uppdatering av kundens översättningsminnen
Uppdatering av kundens översättningsminnen

Kundens och språkkombinationens specifika översättningsminne uppdateras med det slutgiltiga översatta innehållet för bruk i framtida projekt. Detta leder till högre konsekvens, kortare leveranstider och lägre kostnader.

Kundåterkoppling
Kundåterkoppling

TEP-teamet går igenom kundens återkoppling i syfte att lära känna kundens särskilda förväntningar.

Implementering av kundens återkoppling
Implementering av återkoppling

Kundens återkoppling införlivas i översättningsminnet, kundens termlista och/eller stilguide.

Skräddarsydda arbetsflöden

Vi erbjuder skräddarsydda arbetsflöden. Kontakta oss för att diskutera era behov och sättet ni vill arbeta på.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev