Skip to main content

Översättning av myndighetstexter

Professionell översättning och lokalisering av allt slags myndighetsmaterial

Översättning av myndighetstexter
Datasäkerhet
Datasäkerhet
Ingen outsourcing till tredje part
Ingen outsourcing till tredje part
Erfarenhet att lita på
Erfarenhet att lita på
ISO-certifierade
ISO-certifierade

Professionell översättning och lokalisering av myndighetsmaterial

AD VERBUM är fullständigt kvalificerade att ta oss an myndighetsmaterial, tack vare vårt omfattande nätverk av lingvister. Vi erbjuder en standardiserad översättningsprocess som sätter kvaliteten och korrektheten i främsta rummet.

Sedan 2003 har AD VERBUM tillhandahållit översättningar åt flera olika EU-institutioner, för många språkkombinationer och inom mängder av ämnesområden.

För att en översättningsfirma ska få förtroendet att arbeta med sådana institutioner måste dess lingvister vara ämnesspecialister med omfattande erfarenhet av EU-frågor. Dessutom måste firman vinna en anbudsprocess enligt stränga kriterier, som oftast involverar översättningstester i flera olika språkkombinationer.

EU-institutioner som vi arbetar med

 • Europeiska unionens domstol

 • Europeiska centralbanken

 • Europaparlamentet

 • Generaldirektoratet för översättning (DGT)

 • Europeiska patentverket

 • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 • Europarådet

 • Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Ämnesexperter (SME)

AD VERBUM följer strikta standarder och kriterier när vi väljer ut våra lingvister.

 • Branscherfarenhet – alla våra lingvister har tidigare branscherfarenhet.

 • Ämnesexpertis – ert innehåll översätts alltid av en expert med relevanta ämneskunskaper och tekniskt kunnande.

 • Modersmålstalare – alla lingvister som arbetar med era projekt är modersmålstalare av målspråket.

 • Beprövade lingvister – alla våra lingvister genomgår flera tester för att vi ska vara säkra på deras ämneskunskaper och språkliga expertis.

 • Säkrad miljö – våra lingvister arbetar i en säkrad miljö under sekretessavtal för att förhindra röjande eller läckage av material eller kunduppgifter.

Våra tjänster

Söker du något särskilt?

Texttyper

 • Juridik

 • Patent

 • Förordningar

 • Teknisk dokumentation

 • Administrativ dokumentation

 • Policydokument

 • IT-sektor

 • Energi

 • Miljö

 • Luftfart

 • Jordbruk

 • Finans och bank

 • Kemi

 • Medicin

 • Läkemedel

Hittar du inte innehållet du letar efter? Inga problem!

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev