Skip to main content

Översättning och lokalisering av tv-spel

Internationalisera ert spelinnehåll med våra översättnings- och lokaliseringslösningar

Översättning och lokalisering av tv-spel
Endast B2B
Endast B2B
Teknisk kompetens
Teknisk kompetens
Människan i centrum
Människan i centrum
Transparent prissättning
Transparent prissättning

Professionell översättning och lokalisering av tv-spel

För att nå ut kommersiellt används inom spelindustrin mängder av olika processer för att omvandla tv-spel till en lämplig form som går att sälja på olika marknader med hänsyn till språkliga, kulturella och tekniska aspekter.

Något som produkterna i spelbranschen har gemensamt med annan programvara är interaktivitetens betydelse i mobilspel, datorspel och konsolspel. Dessutom har video-, ljud- och marknadsföringselement en framträdande roll som ofta är inbäddad i själva gränssnitten.

En lyckad översättning eller lokalisering av ett spel måste ta extra hänsyn till terminologin och de grafiska spelelementens begränsningar när innehållet ska omvandlas och anpassas efter ett visst språk eller en kultur.

Fördelar med översättning och lokalisering av tv-spel

 • Ökade globala intäkter tack vare flerspråkiga material

 • Nå ut till spelare och kunder över hela världen

 • Vinn över nya kunder på den globala marknaden

 • Stärk ert varumärke

 • Erbjud en bättre spelupplevelse

 • Sänk supportkostnaderna

... och mycket mer!

Ämnesexperter (SME)

AD VERBUM följer strikta standarder och kriterier när vi väljer ut våra lingvister.

 • Branscherfarenhet – alla våra lingvister har tidigare branscherfarenhet.

 • Ämnesexpertis – ert innehåll översätts alltid av en expert med relevanta ämneskunskaper och tekniskt kunnande.

 • Modersmålstalare – alla lingvister som arbetar med era projekt är modersmålstalare av målspråket.

 • Beprövade lingvister – alla våra lingvister genomgår flera tester för att vi ska vara säkra på deras ämneskunskaper och språkliga expertis.

 • Säkrad miljö – våra lingvister arbetar i en säkrad miljö under sekretessavtal för att förhindra röjande eller läckage av material eller kunduppgifter.

Våra tjänster

Söker du något särskilt?

Texttyper

 • Text i spelet

 • Datorspel

 • Konsolspel

 • Mobilspel

 • Programvarulokalisering

 • Webbplatslokalisering

 • Videoinnehåll

 • Ljudinnehåll

 • Marknadsföringsmaterial

 • Användargränssnitt

 • Juridiskt material

Hittar du inte innehållet du letar efter? Inga problem!

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev