Skip to main content

Säkerhet och sekretess

Läs om hur vi skyddar ditt innehåll och dina uppgifter

Säkerhet och sekretess
  • ISO 27001:2013

  • Fullständig efterlevnad av GDPR

  • Företaget är beläget i en kontorsbyggnad som vi själva äger med ett uppdaterat ISMS (Information Security Management System) och kameraövervakning dygnet runt

  • Servrar i egna lokaler

  • Vi undviker att använda molntjänster om inte kunden specifikt ber om det

  • CAT-lösningar på servrar i egna lokaler och arbetsflöden som säkerställer att våra lingvister arbetar med ert innehåll och era uppgifter i en säkrad miljö

  • Strikt juridiskt ramverk som reglerar sekretessen och datahanteringen för våra lingvister (sekretessavtal, servicenivåavtal)

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 inbegriper krav på att innehavaren har ett Information Security Management System (ISMS) och korrekt hanterar känslig information, inklusive upphovsrättsligt skyddade uppgifter.

Tack vare att vi har ett eget ISMS kan vi säkerställa att alla som hanterar känslig information och har tillgång till våra IT-system uppfyller alla ISMS-kriterier.

Personliga och känsliga kunduppgifter lagras i fullständig överensstämmelse med ISO 27001:2013 och GDPR (allmänna dataskyddsförordningen).

Företagsägd fastighet

AD VERBUM äger själv sin kontorsbyggnad, vilket innebär att vi kan garantera att kund- och projektrelaterade uppgifter förvaras säkert och konfidentiellt, bland annat genom kameraövervakning dygnet runt och andra informationssäkerhetsåtgärder.

Vi har en avancerad serversal där vi lagrar våra kunders data.

Servicenivåavtal (SLA) och sekretessavtal (NDA)

AD VERBUM ingår strikta servicenivåavtal (SLA) och sekretessavtal (NDA) med samtliga frilansare och andra leverantörer som är involverade i våra översättnings- och lokaliseringsprocesser.

Våra ömsesidigt bindande samarbetsavtal innebär att alla leverantörer som får tillgång till information (muntligen, skriftligen eller i annan fysisk form) som rör våra kunder eller AD VERBUM självt hanterar denna information enligt sträng sekretess. Det gäller även allt arbete som de levererar. Våra leverantörer återger, röjer och förmedlar inte sådan information till någon annan utan informationsägarens godkännande.

Våra frilanslingvister hanterar alla kunddata med hjälp av CAT-verktyg, vilket innebär att uppgifterna förvaras på servrar som vi själva äger.

Vi förvarar inte våra kunders data i molnet, såvida inte kunden själv önskar detta. I stället förvarar vi alla kunddata på våra egna servrar som endast personalen, våra frilansare och kunderna själva har åtkomst till.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev