Skip to main content

Våra värderingar och styrkor

Våra värderingar och styrkor

AD VERBUM – en professionell översättnings- och lokaliseringsfirma – erbjuder språklösningar som underlättar kommunikationen mellan människor från olika kulturer.

Som ett familjeägt företag förkroppsligar AD VERBUM de nordeuropeiska värderingar som bygger på tydlig kommunikation, hög kvalitet och ett helhjärtat samarbete med våra samarbetsparter och kunder.

Sedan 2002 har vårt skräddarsydda arbetssätt i kombination med hög effektivitet och kostnadstransparens möjliggjort företagets stadiga tillväxt och fortsatta samarbeten med ett flertal lokala och globala partner.

  • Pålitlighet och insyn genom en enda kontaktpunkt

  • Kostnadseffektivitet och transparens

  • Standardiserad och kostnadseffektiv projektledning över språkliga gränser

  • Kvalitetssäkring i världsklass genom beprövade kvalitetsprocesser grundade i ISO-ackreditering

  • Kapacitet för stora volymer och snabba leveranser

  • Professionella lingvister och ämnesexperter på alla språk

  • IT-kunnigt företag med centraliserade översättningsresurser till lingvisternas förfogande – termlistor, översättningsminnen, stilguider, filhantering och mer.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev