Skip to main content

Översättning och lokalisering

Nå ut globalt med hjälp av våra professionella B2B-tjänster inom mänsklig översättning och lokalisering

Översättning och lokalisering
Över 150 språk
Över 150 språk
Fler än 3 500 modersmålstalande lingvister
Fler än 3 500 modersmålstalande lingvister
Människan i centrum
Människan i centrum
ISO-certifierade
ISO-certifierade

Professionell mänsklig översättning och lokalisering

AD VERBUM har sedan starten 2002 levererat professionella översättnings- och lokaliseringstjänster av högsta kvalitet inom en mängd olika områden. Vi spränger gränserna världen över.

Vår målsättning är att tillhandahålla översättnings- och lokaliseringslösningar av högsta möjliga standard. Detta åstadkommer vi genom att arbeta enligt ISO-certifierade processer, anlita modersmålstalande professionella översättare och använda den senaste teknologin. Vi har, kort sagt, en enorm erfarenhet.

Vår arbetsmoral är drivkraften. Nå ut globalt med AD VERBUMS hjälp.

Fördelar med översättning och lokalisering

 • Få ett försprång över konkurrenterna

 • Gör ert innehåll tillgängligt på flera olika språk och inom flera fält

 • Visa lyhördhet för kulturella särdrag och undvik känsliga missförstånd

 • Upprätta en starkare kommunikationskanal till flerspråkiga, globala kunder för att vinna konkurrensfördelar och kundernas förtroende

 • Gör det möjligt för företag och kunder att marknadsföra sig själva och utveckla starka varumärken på internationella marknader

 • Stärk er globala närvaro

... och mycket annat!

Språkspecifik information

Innehåll som vi översätter och lokaliserar

 • Dokument

  Dokument

 • Programvara

  Programvara

 • Maskinvara

  Maskinvara

 • Tv-spel

  Tv-spel

 • Webbplatser

  Webbplatser

 • Publikationer

  Publikationer

 • Mobilapplikationer

  Mobilapplikationer

 • Bruksanvisningar

  Bruksanvisningar

 • Användargränssnitt

  Användargränssnitt

 • Ljudinnehåll

  Ljudinnehåll

 • Videoinnehåll

  Videoinnehåll

 • Produktbeskrivningar

  Produktbeskrivningar

 • Tekniska specifikationer

  Tekniska specifikationer

 • Manuskript

  Manuskript

 • Patent

  Patent

Hittar du inte innehållet du letar efter? Vill du arbeta på ett annat sätt? Inga problem!

Vårt team hjälper dig med en gång.

Översättning

Översättning är en hörnsten i överbryggandet av kulturella gränser och handlar om att korrekt återge en källtext på målspråket.

Lokalisering

Lokalisering handlar om att språkligt anpassa ett innehåll till målmarknadens språkliga och kulturella särdrag för att det ska vara lämpligt, begripligt och lätt för modersmålstalare att tillgodogöra sig.

Våra översättningstjänster

Översättning av dokument
Korrekturläsning och redigering
DTP-tjänster
Neural maskinöversättning
Bakåtöversättning
Språktestning
Terminologihantering
Tredjepartsgranskning
Tolkning
Röstdubbning

Våra lokaliseringstjänster

Webbplatslokalisering
Programvarulokalisering
Lokalisering av tv-spel
Mobilappslokalisering
Mobilspelslokalisering
Webbappslokalisering
CMS-webbplatslokalisering
Transkreation
Internationalisering
Globalisering

Skräddarsydda lösningar

Behöver du hjälp med något som inte finns i listan?
Vi försöker mer än gärna hitta en skräddarsydd lösning som passar era behov. Kontakta oss i dag för att prata mer.

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Branscher

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev