Skip to main content

Professionell översättning till franska

Kvalitativ, skalbar och tillförlitlig översättning från engelska till franska till ett överkomligt pris

Professionell översättning till franska

Kvalitativ översättning till franska

AD VERBUM erbjuder professionell översättning till franska. Våra pålitliga, prisvärda och snabba översättningstjänster har i mer än tio år varit förstahandsvalet för våra kunder över hela världen.

Franskan är ett av Europas centrala språk med omkring 274 miljoner talare världen över. Med hjälp av vårt nätverk av erfarna och beprövade lingvister ser vi på AD VERBUM till att du kan nå ut till fransktalande målgrupper på alla marknader inom alla branscher.

Behöver du översätta något från franska till engelska? Det ordnar vi!

Kvalitativ översättning till franska

Våra kunder förlitar sig på oss

 • Cisco Logo
 • Siemens Healthineers Logo
 • European Central Bank Logo
 • CAT Logo
 • Philips Healthcare Logo
 • GE Logo
 • McAfee Logo
 • CVRIA Logo
 • PWC Logo
 • TEVA Logo

Översättning till franska

Divider Line

AD VERBUM erbjuder ett brett utbud av professionella B2B-tjänster inom översättning och lokalisering från engelska till franska. Tjänsterna täcker mängder av olika texttyper.

Texttyper som vi översätter till franska

 • Dokument

  Dokument

 • Programvara

  Programvara

 • Maskinvara

  Maskinvara

 • Tv-spel

  Tv-spel

 • Webbplatser

  Webbplatser

 • Publikationer

  Publikationer

 • Mobilapplikationer

  Mobilapplikationer

 • Bruksanvisningar

  Bruksanvisningar

 • Användargränssnitt

  Användargränssnitt

 • Ljudinnehåll

  Ljudinnehåll

 • Videoinnehåll

  Videoinnehåll

 • Produktbeskrivningar

  Produktbeskrivningar

 • Tekniska specifikationer

  Tekniska specifikationer

 • Manuskript

  Manuskript

 • Patent

  Patent

Och mycket mer! Kontakta oss och berätta vilket slags innehåll du vill ha översatt från engelska till franska.

Branscher vi arbetar inom

Vi erbjuder översättning från engelska till franska inom en mängd olika branscher.

Översättning från engelska till franska

Divider Line

Fransk översättare

AD VERBUM förfogar över ett globalt nätverk av franska översättare som är experter inom sina fält, med flera års erfarenhet av textarbete och konkret professionell sakkunskap inom sina respektive branscher.

Våra kunder väljer AD VERBUMS översättningstjänster därför att vi levererar punktliga och kvalitativa franska översättningar varje gång – tack vare vårt innovativa arbetssätt som drar nytta av det senaste inom översättningsteknologi och sätter kvaliteten i främsta rummet i varje skede av projektet – oavsett hur stort eller komplext det är.

Översättning från engelska till franska

När du ska översätta ett material från engelska till franska finns det flera avgörande faktorer som komplicerar arbetet.

Här är några exempel:

Franskans kasus

I franskan följer adjektiven vanligen substantivet, som i exempelvis ’ville moderne’ (direktöversättning: ’city modern’), vilket på engelska heter ’modern city’. Naturligtvis finns det även undantag bland de franska adjektiven, till exempel ord som ’bra’, ’nytt’, ’lite’ osv., men dessa hör till ovanligheterna.

I franskan har alla substantiv antingen artikeln ’le’ eller ’la’. Substantivet ’stad’ har till exempel artikeln ’la’ (femininum), vilket innebär att adjektivet ’modern(e)’ behöver modifieras genom att ett ’e’ läggs till på slutet. Engelska substantiv modifieras inte på samma sätt.

I franskan förekommer accentmarkeringar (’aigu’, ’grave’, ’circonflexe’, ’tréma’) i många ord. I engelskan används sådana markeringar enbart i vissa främmande ord.

Possessiva adjektiv ger information om genus, antal och person (innehavare).

Exempel på franska possessiva adjektiv

Engelska Maskulinum Femininum Pluralis
My Mon Ma Mes
Your Ton Ta Tes
Her/His/Its Son Sa Ses
Our Notre Notre Nos
Your Votre Votre Vos
Their Leur Leur Leurs

I franskan har vissa substantiv maskulin form, medan andra har feminin. Detta förekommer inte i engelsk grammatik, som inte innehåller några kasusändelser. Anledningen är att det inte finns femininum och maskulinum i engelskan, med några få undantag som ’lion’ och ’lioness’.

I franskan är det viktigt att adjektivet stämmer överens med det substantiv som det modifierar.

I engelskan finns, till skillnad från i franskan, inget grammatiskt genus.

Två singularformer behandlas som en enda pluralform. (’Le chat et le chien couchés sous la table dorment’) (’The cat and dog are lying under the table asleep’).

Maskulinum dominerar femininum (’Maman et papa énervés se sont mis à crier’) (’Angry mom and dad started screaming’).
I franskan kongruerar adjektiven med genus och antal.

De determinativa pronomen ’le, la, les’ fungerar som bestämda artiklar. De används framför substantiv som betecknar en varelse eller ett ting som redan har omnämnts i texten.

De determinativa pronomen ’un, une, des’ fungerar som obestämda artiklar. De används framför substantiv som betecknar en varelse eller ett ting som ännu inte har omnämnts i texten och därmed presenteras för första gången. Varje determinativt pronomen har en speciell funktion och kongruerar med substantivets genus och antal.

Översättningsprocessen från engelska till franska är komplicerad eftersom meningsuppbyggnaden på franska skiljer sig från engelskans.

Franska konjugationer

Verb i franskan ändrar form beroende på modus, tempus, person och antal, medan verben i engelskan ändrar form enbart i tredje person.

Franskans konjugationer har sju modus. Skillnad görs mellan personliga modus (indikativ, konjunktiv, konditionalis och imperativ) som syftar på person, och opersonliga modus (gerundium, particip och infinitiv).

Franska verb delas in i tre grupper:

 • Grupp 1: verb som slutar på -er (utom ’aller’).

 • Grupp 2: verb som slutar på -ir, där gerundiumformen har ändelsen -issant.

 • Grupp 3: verb som slutar på -re (med undantag för oregelbundna verb).

Fakta om franska språket

 • Fobin för långa ord (ett tillstånd som faktiskt existerar) heter på franska ’hippopotomonstrosesquippedaliophobie’.

 • Franskan var officiellt språk i England i över 300 år. Franskan blev officiellt språk i Frankrike år 1539. Det ersatte då latinet som officiellt domstols- och kanslispråk.

 • ’La Disparition’ är en lipogrammatisk roman, dvs. en text i vilken vissa bokstäver avsiktligen har utelämnats. Denna 300-sidiga roman är skriven av Georges Perec och saknar helt och hållet bokstaven ’e’.

 • Vid sidan av engelskan och portugisiskan är franskan det enda språket som talas på samtliga av jordens kontinenter. Anledningen till detta är den kolonialhistoria som landet har gemensam med Storbritannien.

 • Det sexbokstäviga ordet ’oiseau’ är franskans kortaste ord som innehåller samtliga vokaler.

 • Franskan består av över en miljon ord, och 20 000 nya ord bildas varje år.

 • Det kortaste ortsnamnet i franskan är Y. Orten ligger i Somme i norra Frankrike.

 • I franskan behöver ordet ’jag’, dvs. engelskans ’I’, inte inledas med stor bokstav (’Today, I am fine’ – ’Aujourd’hui, je vais bien’).

 • Det finns fler fransktalare på den afrikanska kontinenten än i Europa. Det beror på att Frankrike genom historien har koloniserat flera afrikanska områden.

 • I franskan används inte QWERTY-tangentbord. I stället används AZERTY-layouten.

Tips vid översättning till franska

Använd hårt mellanslag före skiljetecken. (’How are you?’ – ’Comment allez-vous ?’).

I franskan används särskilda citationstecken, exempelvis « Bonjour ! » för ’Hello!’.

I franskan används, till skillnad från i engelskan, inte stor inledande bokstav i nationalitet (French), veckodagar (Tuesday), månader (May) eller titlar (the Minister of Finance).

Monsieur (Mister) förkortas till ’M.’, inte ’Mr.’ – den senare förkortningen kommer från engelskans ’mister’ och används därför uteslutande i engelskan.

Engelskan och franskan kan i vissa avseenden likna varandra. Här är några exempel:

Månad på franska Månad på engelska
janvier January
février February
mars March
avril April
mai May
juin June
juillet July
août August
septembre September
octobre October
novembre November
décembre December

Det finns vissa luriga franska ord som låter som engelska ord, men betyder inte samma sak. Dessa kallas för ’falska vänner’. Håll utkik efter följande falska vänner i franskan:

 • actuellement – currently (not actually)

 • attendre – to wait (not to attend)

 • assister – to attend (not to assist)

 • bras – arms (not bra)

 • blessé – injured (not blessed)

 • une librarie – bookshop (not library)

 • un raisin – grape (not raisin)

 • Bonjour - Good morning (le matin)

 • Bonsoir - Good evening

 • Salut - Hi, Hello

 • Comment ça va ? - How’s it going?

 • Je m’appelle… - My name is…

 • Comment tu t’appelles / vous appelez vous ?  - What’s your name?

 • A bientôt - See you soon

 • Oui - yes

 • Non - no

 • Je ne sais pas - I don’t know

 • Je ne comprends pas - I don’t understand

 • Me comprenez-vous ? - Do you understand me?

 • Comment se prononce ce caractère - How do you pronounce this character?

 • Comment appelez-vous cela ? - What is this called?

 • Plus lentement, s’il vous plaît - slower please

 • Je ne parle pas (bien) anglais - I do not speak English (very well)

 • Je parle (un peu) anglais - I speak (a little) English

 • Vous m’avez mal compris - You misunderstood me

 • Tu peux répéter s’il te plaît ? - Can you repeat that, please? (informal)

 • Comment dit-on … en anglais ? - How do you say … in English?

 • Je suis en train d’apprendre l’anglais - I’m learning English

 • Que signifie … ?  -  What does … mean?

 • père - father

 • mère - mother

 • enfant - child or a kid

 • grand-père - grandfather

 • grand-mère - grandmother

 • fille - daughter

 • fils - son

 • oncle - uncle

 • tante - aunt

 • frère - brother

 • sœur - sister

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev