Skip to main content

Blogg om översättningsbranschen

Ta del av vår kunskap och få en djupgående inblick i olika aspekter och teman som rör översättning och språkbranschen

Så här fungerar applokalisering

I den här artikeln svarar vi på frågor som ni kan ha kring applokalisering och ger de främsta skälen till att ni bör lokalisera er app.

Författare: Alexandra Deloison ; Fred Visnevsky

Vad applokalisering är och hur ni lokaliserar er app på rätt sätt – den ultimata guiden

Smartphonemarknaden har ökat lavinartat under de senaste åren, vilket har medfört en större efterfrågan på mobilapplikationer, det vill säga appar. I den här artikeln beskriver vi applokalisering, som är ett oumbärligt verktyg för företag som vill växa internationellt samt vill sälja och marknadsföra sina appar till kunder i andra regioner jorden över.

Så här fungerar applokalisering

Innan vi fortsätter ska vi definiera vad lokalisering och applokalisering är och tydliggöra skillnaden mellan koncepten:

Term

Definition

Lokalisering (L10N) Lokalisering handlar om att språkligt anpassa ett innehåll till målmarknadens språkliga och kulturella särdrag så att det blir lämpligt, begripligt och lätt för modersmålstalare att tillgodogöra sig.
Applokalisering Detta är processen där man översätter och anpassar gränssnittet och funktionerna i en mobilapp så att den passar på marknader där man talar andra språk. Det innebär att man inte bara översätter texten korrekt, utan även anpassar stilen så att den talar till den aktuella målgruppen och dess kultur.

Applokalisering handlar om att anpassa översättningen efter lokala förhållanden, till exempel genom att omvandla måttenheter och valutor, samt använda lämpliga format, färgscheman och kulturella markörer.

Det inbegriper många andra aspekter som är viktiga för att förbättra upplevelsen för utländska användare ur kulturell och estetisk synvinkel, i syfte att lyfta fram språket och utseendet i själva appen.

Varför ni bör lokalisera er app

Appbutiker som Google Play Store och Apple App Store har blivit viktiga nav för distributionen av appar i andra länder eftersom de ger er ett smidigt sätt att nå ut till en internationell publik. Genom att lokalisera er app får ni tillträde till en ny marknad och ökar både antalet nedladdningar och användare så att er app blir överlag mer synlig i den specifika regionen, just eftersom ni exponerar den för en helt ny användargrupp. Det är här fördelarna med att lokalisera er mobilapp kommer in i bilden.

Lokalisering öppnar dörren till den internationella marknaden för företag. Applokalisering hjälper er att säkerställa att er app passar de behov som användare med annat modersmål kan ha, så att allt från måttenheter till valutor och idiomatiska uttryck är så väl avpassade som möjligt för målgruppen och regionen. Målet med att lokalisera appen är att en person som har det aktuella språket som modersmål ska uppfatta appen som om den vore framtagen lokalt.

Genom att se till att er app tilltalar användare på många olika platser världen över skapar ni enorma möjligheter till tillväxt som ni aldrig skulle ha kunnat uppnå på marknaden i bara ett land.


Och siffrorna talar för sig själva:

Should I Localize my App
 • 2019 uppgick avkastningen för mobilappar globalt till över 461 miljarder dollar. 2023 beräknas mobilapparna ge en avkastning på mer än 935 miljarder dollar.

 • Mer än 90 procent av all aktivitet på smartphones sker med hjälp av appar – det är därför applokalisering är ett måste.

 • Det finns över 5 miljarder mobilanvändare världen över och den globala internettillgången är 57 procent.

 • Under 2018 gjordes 178 miljarder nedladdningar av mobilappar, och antalet steg till 194 miljarder under 2019.

 • Kina står för nästan 50 procent av appnedladdningarna globalt.

Lokalisera er app på rätt sätt – riskerna med och konsekvenserna av dålig lokalisering

När det gäller vilka alternativ som finns för applokalisering, kan ni välja mellan maskinöversättningsverktyg (MT) eller professionella lingvister som har det aktuella målspråket som modersmål.

Should I Localize my App

Maskinöversättning (MT)

Verktygen för maskinöversättning (MT) utgörs av program som erbjuds via olika tjänster, till exempel Google, Microsoft eller DeepL, som översätter från ett språk till ett annat. Trots att dessa verktyg har förbättrats avsevärt under senare år behöver systemen fortfarande utvecklas genom att man använder mycket stora innehållsmängder. Denna process innebär att man ”tränar” MT-motorerna med hjälp av stora mängder tvåspråkiga texter (innehåll som finns att tillgå på både käll- och målspråket). Även om processen går lite snabbare nu tack vare att neurala nätverk nyligen har introducerats, är det fortfarande dyrt och tidsödande.

Maskinöversättningar ger bra översättningar av exempelvis korta meningar, chattbotar eller tekniska texter. Kvaliteten försämras emellertid när maskinöversättning tillämpas på stora innehåll i specifika sammanhang eller med utpräglad stil, vilket är fallet när det gäller exempelvis marknadsföringsmaterial, webbplatser och appar.

Maskinöversatt text måste dessutom korrekturläsas av någon som har målspråket som modersmål för att garantera kvaliteten på slutprodukten och redigera eventuella språkliga fel.

Professionella modersmålstalande lingvister

För att applokaliseringen ska bli så lyckad som möjligt är det ett bättre alternativ att hitta en lingvist från landet eller regionen i fråga. Det är dock en felaktig uppfattning att vilken icke-professionell tvåspråkig person som helst skulle kan tillgodose kraven på lokaliseringen. I stället bör ni vända er till en tjänsteleverantör som förstår ämnesområdet och de specifika egenskaperna hos er app, och som därmed kommer att kunna leverera en högkvalitativ applokalisering.

Lågkvalitativ lokalisering kan skada ert varumärke och dess budskap. Utelämnade ord, missförstått innehåll och andra felöversättningar skapar ett glapp mellan er och alla potentiella kunder som använder er app. Professionella modersmålstalande lingvister har den erfarenhet och de färdigheter som krävs för att anpassa sig till lokaliseringsuppdraget och appens sammanhang, och kan därmed lokalisera allt innehåll i appen på rätt sätt. Fördelen med att använda modersmålstalare är att de arbetar enligt era specifika instruktioner och följer den ISO-reglerade lokaliseringsprocessen, vilket resulterar i att applokaliseringen håller hög kvalitet.

Exempel på dåliga översättningar

Låt oss ta ett exempel från när det skandinaviska varumärket Electrolux skulle marknadsföra sina dammsugarprodukter i USA med hjälp av en reklamkampanj. Företagets slogan – ”Ingenting suger som en Electrolux” – översattes bokstavligen till ”Nothing sucks like an Electrolux”. I USA har uttrycket ”it sucks” olyckligtvis en helt annan betydelse än den som Electrolux avsåg.

Ett annat misslyckat översättningsförsök gjordes av Coca-Cola Company i Kina, där ”Coca-Cola” översattes till ”Ke-Kou-Ke-La”, vilket betyder ”häststo fullstoppad med vax”. Även om denna typ av felöversättningar kan framkalla ett gott skratt har de urholkat förtroendet för och skadat varumärket bakom.

Detta är några av anledningarna till att ni bör använda en professionell språktjänstleverantör (eller Language Service Provider, LSP, som det kallas).

När det gäller applokalisering måste man ta hänsyn till en rad olika aspekter, däribland:

 • Språkliga skillnader mellan källspråk och målspråk.

 • Kulturella skillnader som leder till att man behöver anpassa översättningen till den specifika kulturen i målregionen.

 • Erfarna lingvister som följer en standardiserad lokaliseringsprocess.

 • Genom att använda olika översättningsteknologier, exempelvis översättningsminnen, får ni högkvalitativa lokaliseringar och konsekventa översättningar i alla era projekt.

Översättningsföretag jobbar med lokaliseringsexperter, även kallade lingvister, som specialiserar sig på lokalisering av mobilappar och programvara, samt lokala redigerare och professionella lokaliseringstekniker.

Applokalisering – var och hur man ska börja

Upprätta er strategi för applokalisering på rätt sätt!

När det gäller lokaliseringsstrategi behöver man börja med att fråga sig ”Vilken marknad ska vi rikta in oss på?”

Noggranna marknadsundersökningar är en avgörande faktor för en lyckad lokaliseringsstrategi. Genom marknadsundersökningar kan ni avgränsa vilken eller vilka regioner ni vill expandera i, till vilka språk ni ska lokalisera er app och tillhörande material samt göra lönsamhetsberäkningar och upprätta möjliga varumärkesstrategier för framtiden.

En lyckad lokalisering kommer alltid att bidra till ökad trafik och köp av er app från kunder som talar målspråket. Det viktigaste beslutet i det här läget är att välja mellan den andra/tredje/fjärde bäst presterande språkgruppen bland era kunder och sedan öka försäljningen till denna grupp ytterligare genom att lokalisera er app, eller att lokalisera appen till ett helt nytt språk och därmed vinna över kunder från en region som ni inte har funnits i tidigare.

App Localization – Where and How to Start

Det finns flera sätt för er att samla in denna relevanta marknadsinformation:

 • Analysera nuvarande trafik till er webbplats och app, det vill säga vilka länder/regioner era besökare och kunder kommer från.

 • Analysera era konkurrenter och vilka marknader de är inriktade på. Försök att konkurrera ut dem, eller hitta en helt ny marknadsnisch med mindre konkurrens.

 • Försäljningsdata – i vilka regioner presterar ni respektive era konkurrenter bäst.

 • Hur populärt innehållet i er app är i målregionen, det vill säga göra en bedömning av i vilka länder er app kommer att locka flest användare.

Om ni till exempel har en fotbollsapp bör ni överväga att lokalisera appen för Brasilien, Storbritannien och Tyskland, där denna sport är mycket populär.

Lokalisera hela ekosystemet runt varumärket när ni träder in på en ny marknad

När ni träder in på en ny marknad måste ni komma ihåg att förutom att lokalisera er app finns det andra mycket viktiga material som måste lokaliseras för att ni ska kunna dra fördel av lokaliseringsinvesteringen och fullt ut maximera er avkastning, det vill säga hur väl er produkt lönar sig i förhållande till investeringen.

Presentation av appen i appbutiker: Google Play Store och Apple App Store är de två ledande plattformarna där era användare kan upptäcka appen och köpa den. Dessa två plattformar är nyckeln till appens framgång på den utländska marknaden, eftersom dessa utgör själva utgångspunkten för kundernas resa – det är här som kunderna övertygas om att köpa appen. Plattformarna ger en viktig sammanfattning av vad er app har att erbjuda och informerar potentiella användare om produktens viktigaste egenskaper. Det här är både ett visitkort och en inbjudan på samma gång, och innehållet på presentationssidorna avgör om en användare kommer att välja att installera och använda appen eller inte.

Lokalisering av appens webbplatser: Ytterligare en kritisk komponent är er apps webbplats. En modern webbplats är ett viktigt digitalt marknadsföringsverktyg. En lokaliserad webbplats gör det möjligt att uppnå alla de mål som är avgörande för att företaget ska bli framgångsrikt utomlands. Den potentiella kunden får på webbplatsen möjlighet att upptäcka er produkt och tillgång till information om själva appen. Webbplatsen kan utgöras av en blogg som behandlar olika aspekter av er app eller tar upp ämnen som har med den att göra, vilket sammantaget främjar kundens vilja att köpa appen och dirigerar kunden till appens sida i appbutikerna.

Generellt sett är en ändamålsenlig webbplats alltid en tillgång som bidrar till att öka er närvaro och synlighet online.

Dessutom kan ni välja att lokalisera andra delar av ert varumärkes ekosystem, däribland:

 • Nyckelord – marknadsspecifik analys av sökord som en del av SEO-strategin (sökmotoroptimering)

 • Videoinnehåll – undertexter/fullständig röstdubbning

 • Bilder – text i bilder/marknadsspecifik infografik som anpassas efter målspråket och regionen

 • Dokumentation – tekniska anvisningar/hjälpmaterial

 • Annonser – annonser på alla övriga plattformar, till exempel Google, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn

 • Marknadsföringsmaterial – tidskrifter, broschyrer, tv-reklam, bloggar

Optimera nyckelord för appen med SEO

När det gäller applokalisering är sökmotoroptimering (ofta kallat SEO) en grundläggande del av en effektiv lokaliseringsstrategi för er app och viktigt för dess framgång på den internationella marknaden.

Definition av SEO SEO står för Search Engine Optimization, vilket betyder sökmotoroptimering, och är processen genom vilken man ökar antalet besökare och kvaliteten på er webbplats med hjälp av organiska sökmotorträffar.

Sökordsanalys är en central aspekt av SEO-strategin bakom applokalisering.

Definition av sökordsanalys Sökordsanalys innebär att man identifierar och undersöker alternativa söktermer som människor skriver in i sökmotorer när de letar efter snarlika ämnen eller produkter.

En etablerad lista över sökord som är relevanta och anpassade till målmarknaden är en viktig faktor för att lokaliseringen av er app ska lyckas.

Genom att se till att appen och dess innehåll och dokumentation matas med relevanta sökord kan användare på målmarknaden enkelt hitta er app både via sökmotorer (Google, Bing, Yandex osv.) och via plattformar som distribuerar appar (som Google Play Store och Apple App Store), vilket över tid ökar såväl försäljningen som avkastningen.

Det är viktigt att vara medveten om att direktöversatta sökord sällan resulterar i det önskade utfallet vad gäller sökvolym. Olika marknader och kulturer har olika sökvanor och sökmönster, särskilt när det gäller hur de söker på webben och vilka regionspecifika sökord som används. Ofta ger mindre formella termer och fraser bättre sökresultat.

Nedan hittar du flera engelskbaserade exempel på sökord.

Sökordsexempel

Formellt sökord:

Bicycle

Formell sökterm:

Good Bicycle for mountains

Faktiskt populärt sökord:

Bike

Faktisk sökterm:

Best Mountain Bikes


Formellt sökord:

Film

Formell sökterm:

I'd like to see a Film

Faktiskt populärt sökord:

Movie

Faktisk sökterm:

Latest Movie Releases


Formellt sökord:

Work

Formell sökterm:

I want to get my first Work

Faktiskt populärt sökord:

Job

Faktisk sökterm:

How to get a Job


Formellt sökord:

Tongue

Formell sökterm:

I'd like to learn a new Tongue

Faktiskt populärt sökord:

Language

Faktisk sökterm:

Top Languages to learn


Formellt sökord:

Underground

Formell sökterm:

I have to take the Underground in Paris

Faktiskt populärt sökord:

Metro

Faktisk sökterm:

Paris Metro map


Formellt sökord:

Advice

Formell sökterm:

Weight loss Advice

Faktiskt populärt sökord:

Tips

Faktisk sökterm:

10 Tips to lose weight

Vikten av kulturella skillnader vid lokalisering

När det gäller applokalisering finns det olika kriterier att ta hänsyn till – ett av de mest centrala är kulturella skillnader.
Enbart översättning räcker inte för att lokalisera er app, utan ni behöver i förväg beakta regionen eller landet som appen ska lokaliseras till. Varje kultur har sina särdrag, symboler, koder och betydelser.

Greker och araber använder exempelvis ett helt annat alfabet än det latinska och i dessa tar bokstäverna mer plats. Detta innebär att man behöver göra ändringar i gränssnittet för att alla tecken i språket ska få plats.

Som vi nämnde tidigare handlar en lyckad lokalisering om att anpassa och översätta appen till målmarknaden och samtidigt behålla funktionaliteten hos och syftet med ursprungsappen.

En del referenser på källspråket blir obegripliga när de anpassas till andra språk – exempelvis färger, som har olika innebörder i olika kulturer.

Exempel på kulturella skillnader vid lokalisering

I Japan står färgen lila för fara. I Frankrike står gult för otrohet, medan samma färg i Kina är en symbol för kunglighet.

På liknande sätt kan gester som anses oförargliga i vissa kulturer uppfattas som stötande i andra, eller feltolkas av personer som använder appen.

Exempelvis anses en höjd knytnäve vara en obscen gest i Pakistan.

I Storbritannien betyder korsade fingrar en önskan om lycka, men i Vietnam ses samma gest som oanständig.

Utländsk censur förekommer. Det är inte ovanligt att vad som anses vara ”acceptabelt” skiljer sig åt mellan olika länder.
Vissa bilder kan censureras eller redigeras eftersom de anses vara stötande eller inte har samma innebörd i ett annat land.

Om exempelvis en bild på en person som röker är avsedd för en ung publik kan cigaretten behöva bytas ut mot en godisbit i Frankrike.

I USA är det vanligt att man redigerar bilder som skildrar innehav av vapen. Detta är ett mycket känsligt ämne där censur ofta förekommer, framför allt när en rollfigur är beväpnad i tecknade serier.

Samma sak gäller när blod förekommer i bild; blodet redigeras då bort eftersom det kan upplevas som chockerande för en yngre publik.

Internationalisering och lokalisering – det här är skillnaden

Applokalisering föregås ofta av en process som kallas ”internationalisering”.

Definition av internationalisering (I18N) Design och utveckling av innehållet i en produkt, app eller ett dokument som gör det möjligt att enkelt lokalisera till målgrupper inom olika kulturer, regioner och språk. Processen gör det även möjligt att ta fram en kod som kan utvinna platsspecifika data (till exempel datum och tidszoner).

En internationaliserad app är inte detsamma som en fullständigt lokaliserad app; internationalisering är ett steg som föregår lokaliseringen. Medan applokalisering handlar om att förfina detaljerna (som språk, datum, tid, valuta och andra faktorer som diskuterats ovan), handlar internationalisering om att förse appen med det ramverk som krävs för att den ska kunna lokaliseras ytterligare.


Internationalisering innefattar vanligtvis:

 • Design och utveckling av en app på ett sätt som undanröjer hindren för internationella alfabetiska tecken, alltså olika typer av bokstäver. Ett exempel är lokalisering till arabiska, som skrivs från höger till vänster och därmed kräver en helt annan gränssnittslayout.

 • Att ta fram kod med stöd för lokala, regionala, språkliga eller kulturella preferenser. Vanligtvis innebär detta att man införlivar fördefinierade data och lokaliseringsfunktioner som härrör från befintliga bibliotek eller användarpreferenser. Dessa kan inbegripa datum- och tidsformat, lokala kalendrar osv.

 • Att urskilja lokaliserbara element i källkoden eller innehållet, så att de lokaliserade alternativen kan läsas in eller väljas baserat på användarens internationella preferenser och behov.

Internationalisering underlättar framtida lokalisering och behöver utföras som ett förberedande steg innan den faktiska lokaliseringsprocessen inleds, eftersom er kod behöver anpassas för att kunna hantera det lokaliserade innehållet.

Till skillnad från lokalisering inbegriper internationalisering omfattande teknisk planering, vilket är nödvändigt för att få en smidig lokaliseringsprocess. Det är avsevärt svårare att modifiera koden i en app när den väl har lokaliserats, eftersom utvecklaren vanligtvis inte förstår målspråket.

Internationalisering Lokalisering
Utförs och byggs innan appen lanseras Kan inledas när som helst efter lanseringen
En apps tekniska backend-struktur Det faktiska innehållet i en app
Omfattande kodjusteringar som syftar till att möjliggöra anpassning av lokaliserat innehåll Utforma olika språkrelaterade verktyg, till exempel valutor, lokal tid och tangentbordslayout
Utvecklas runt stöd för icke-latinsk text Noggrann översättning av källinnehållet
Syftar till konsekvens mellan de olika språkvarianterna och att bibehålla implementeringshastigheten Inriktas på det lokaliserade innehållets kvalitet

Applokalisering – steg som ingår

För att lokalisera en app på rätt sätt måste flera lokaliseringssteg utföras:

 • Marknadsundersökning: Nya marknader öppnas när er app har lokaliserats. Ni behöver beakta ekonomiska, sociala, politiska och juridiska aspekter på den marknad ni riktar in er på. Innan ni påbörjar arbetet är det avgörande att förstå vikten av att anpassa erbjudanden, tjänster och kommunikation till den lokala marknaden. Att hitta det land eller den region där er app har potential att bli som mest framgångsrik är nyckeln till lokalisering.

 • Sökordsanalys: Sökning med hjälp av nyckelord är ett av de allra viktigaste stegen av lokaliseringen. När detta steg utförs på rätt sätt får ni kunskap om vilka ord era användare söker efter i förhållande till appen. Sökord bidrar till att användare har möjlighet att både hitta och förstå syftet med er app. Sökord i appens beskrivning och titel måste vara begripliga och läsbara för era användare. Likt de flesta marknadsföringsstrategier är det även här viktigt att löpande kontrollera appens rankning och vilka sökord som används allra mest.

 • Internationalisering (I18N): Verksamhetsstrategi som syftar till att göra produkter och tjänster så anpassningsbara som möjligt för att bland annat se till att företaget enkelt kan introduceras på olika nationella marknader. Internationalisering kräver ofta assistans av sakkunniga inom olika områden, tekniska experter och personer med internationell erfarenhet. Internationaliseringsprocessen utgörs av att en applikation förbereds för olika språk och kulturer. Förbered er app för lokalisering genom att avskilja språkliga och regionala skillnader från resten av användargränssnittet och koden. Det första steget i internationaliseringen är att förbereda appens kodningssystem och tekniska struktur.

 • Lokalisering: Processen där man anpassar en produkt eller ett innehåll till en specifik region eller marknad. Lokaliseringen resulterar i en produktdesign och layout som är skräddarsydd för målmarknaden, oavsett språk, kultur eller geografisk plats. När ovanstående steg har genomförts är appen och dess innehåll klart för en fullständig lokalisering till målspråket.

  En lyckad lokalisering är i hög grad beroende av kvaliteten på det arbete som utförts i de föregående stegen. En lokalisering som håller hög kvalitet förutsätter dessutom att ert språkteam följer ett strikt ISO-reglerat arbetsflöde vars syfte är att garantera högkvalitativa översättningar.

  Vi publicerade nyligen en artikel som beskriver riskerna med lågkvalitativa översättningar och hur de kan skada ert varumärke.

  Ert bästa alternativ är att anlita ett företag som erbjuder högkvalitativa översättningstjänster, det vill säga en språktjänstleverantör eller LSP (adverbum.com), som följer en strikt ISO-reglerad översättningsprocess och som uteslutande använder sig av erfarna lingvister med tidigare erfarenhet inom applokalisering.

 • Teknisk och språklig testning: När applokaliseringsprocessen väl är färdig måste omfattande testning utföras. Tester som säkerställer att appens fullständiga funktionalitet har bibehållits efter internationaliseringen och lokaliseringen måste utföras, och vi måste även hålla utkik efter potentiella mänskliga fel som kan ha smugit sig in under översättningsprocessen. Ett exempel är lokaliserad text som har infogats på fel plats.

  I detta skede rekommenderar vi att endast erfarna tvåspråkiga programvarutestare, som är förtrogna med både appens källspråk och lokaliseringens målspråk, anlitas.

  Inom översättningsbranschen kallas denna tjänst LQA (Linguistic Quality Assurance, det vill säga språklig kvalitetssäkring), och ni kan läsa mer om detta på vår webbplats.

Applokalisering – specifika punkter för iOS och Android

Den moderna globala appmarknaden är uppdelad mellan två huvudsakliga aktörer, Apple och Google, och deras respektive plattformar App Store och Google Play Store.

Trots att de två plattformarna har samma syfte skiljer sig arbetsflödena för applokalisering mellan dem åt avsevärt. För att lanseringen på en ny marknad ska bli så framgångsrik som möjligt är det viktigt att ni erbjuder er app på båda dessa populära plattformar. Här följer några av de viktigaste skillnaderna mellan processerna för applokalisering:

Applokalisering för iOS

Apple har ett mycket sofistikerat verktyg för applokalisering för iOS som heter Xcode, vilket tillhandahåller en förenklad och effektiv process för export av den kod som förbereds och används i lokaliseringen.

Apple har dessutom en matnyttig sida som handlar om applokalisering och innehåller olika tips och steg att följa – kolla gärna in den!

Applokalisering för Android

Android erbjuder fler alternativ för applokalisering än Apple, vilket kan vara både en fördel och nackdel beroende på hur era arbetsflöden och metoder ser ut.

Googles huvudrekommendation gällande applokalisering är att man använder sig av den så kallade ”strings.xml”-filen. I stället för att hårdkoda strängarna föreslår Google att man definierar alla kodsträngar som resurser i strings.xml-filen, vilket bör förenkla hela processen.

För att göra översättningsprocessen ännu smidigare bör ni tillhandahålla beskrivande kommentarer till samtliga strängar, som lingvisterna som lokaliserar er app sedan kan använda sig av för att förstå innehållet.

Här är ett exempel:

<!-- The action for submitting a form. This text is on a button that can fit 30 chars -->
<string name="login_submit_button">Sign in</string>

Vidare ska ni se till att märka de delar i strängarna som inte ska översättas för att på så sätt förhindra kostsamma fel under lokaliseringsprocessen. Detta kan ni göra genom att placera den del av strängen som ni inte vill ha översatt i en <xliff:g>-tagg.

Här är ett exempel:

<string name="countdown">
 <xliff:g id="time" example="5 days">%1$s</xliff:g> until holiday
</string>

Du hittar fördjupad information om applokalisering för Android på Androids utvecklarwebbplats.

Tips för applokalisering

Det är inte enkelt att lansera en app, och det finns många faktorer att ta hänsyn till i lokaliseringsprocessen. Här är några tips för framgångsrik lansering av en app på en ny marknad:

Analysera marknaden

Identifiera om det finns någon efterfrågan på er app och hitta sätt att utmärka er bland konkurrenterna.

Det finns en del webbplatser där ni kan undersöka, analysera och identifiera den perfekta marknadsplatsen för er app. Genom att analysera era data från exempelvis Google Analytics och Google Search Console kan ni identifiera var er trafik härrör från, däribland vilka webbplatser era besökare använder och vilka geografiska platser de kommer ifrån.

Utifrån den här informationen kan ni avgränsa de huvudsakliga språken som era besökare talar och lokalisera innehåll till just dessa språk.

Ta hänsyn till kulturella aspekter och normer

Ta reda på var er app har som störst potential oavsett kulturella hänsyn.

Applokalisering kräver att man omsorgsfullt undviker innehåll som inte är passande enligt kulturella normer i andra regioner.

Det är exempelvis ingen mening med att lansera en produkt med endast engelskspråkig tangentbordslayout i Frankrike.

Samla recensioner om appar

Förbered ert projekt i förväg – internationalisera appen genom att avskilja kodrelaterade uppgifter från innehållet.

Genom att utföra internationalisering i förväg får ni en smidigare lokalisering.

Välj modersmålstalande lingvister

Bästa möjliga lokalisering uppnås genom att arbeta med modersmålstalande lingvister, eftersom de kan garantera högsta möjliga kvalitet och har kunskap om kulturella normer i målregionen.

Det smidigaste sättet att få högkvalitativ lokalisering av er app är att anlita ett företag som tillhandahåller professionella översättnings- och lokaliseringstjänster, som AD VERBUM.

Testa den lokaliserade appen noggrant

När ni får de lokaliserade resurserna integrerar ni dem i er app och testar dem rigoröst.

Ni måste kontrollera allting noggrant för att se till att layouten inte har förändrats och att det inte förekommer några buggar. Använd en testmiljö som inbegriper flera olika virtuella enheter och skärmstorlekar.

Se till att både språket och koden är i perfekt skick.

Be om recensioner

Analys av kundernas feedback, oavsett om den är positiv eller negativ, är avgörande för hur framgångsrik appen blir i en viss region.

Genom feedback från användare får ni en uppfattning om hur kunder upplever appen och möjlighet att implementera olika förbättringar eller nya funktioner, som sedan kan bidra avsevärt till appens framgång när ni väl lanserar den på en ny marknad.

Följ lokala lagar och förordningar

När ni lokaliserar er app för en ny marknad innebär det också att ni måste godta, respektera och följa lokala bestämmelser och lagar (till exempel GDPR-bestämmelserna i EU).

Noggranna förundersökningar behöver genomföras för att undanröja potentiellt kostsamma misstag i framtiden.

Kontinuerlig optimering av flerspråkiga sökord för bästa möjliga SEO

Förbättra och optimera sökorden för er app löpande. Målet med detta är att hamna på första sidan i Google Play Store eller App Store genom att matcha populära söktermer som förekommer på er appsida.

Det är exempelvis bättre att använda termen ”Bike Rental” i stället för ”Bicycle Rental”.

Sammanfattning och slutord

Applokalisering kan vara en mycket framgångsrik strategi när det gäller att öka försäljningen av er app på en ny marknad.

Vi har beskrivit hur applokalisering utgörs av språklig anpassning av innehållet för mållandet, dess språk och kulturella särdrag. Internationalisering och lokalisering, som ofta blandas ihop, är två distinkta aspekter av samma applokaliseringsprocess.

Internationalisering är processen under vilken kodningssystemet som möjliggör lokalisering förbereds, medan lokalisering utgörs av översättning och anpassning av källinnehållet för målregionen och målspråket.

Som vi tidigare påpekat växer appmarknaden avsevärt från år till år, och ett sätt att utnyttja denna globala marknad är att lokalisera er app.

Det kan vara en lång och utmanande process att lokalisera en app, och arbetet behöver utföras av lokaliseringsexperter som tar hänsyn till en rad olika kriterier, som kulturella skillnader, lokala föreskrifter, tekniska detaljer och – allra viktigast – lingvistiska aspekter hos målspråket i syfte att undanröja risken för bristfälliga översättningar.

Om applokaliseringen utförs korrekt kan den emellertid avsevärt öka er försäljning på en ny marknad samt ge en tillströmning av nya kunder på befintliga marknader tack vare en medföljande SEO-boost.

Kom igång med lokaliseringen av er app med företaget som erbjuder professionell översättning och lokalisering – AD VERBUM. Vi har årtionden av erfarenhet inom applokalisering och finns vid er sida under hela resans gång.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev