Skip to main content

Översättning inom läkemedel och biovetenskap

Professionell ISO-certifierad översättning och lokalisering av material inom läkemedelsbranschen och biovetenskap

Översättning inom läkemedel och biovetenskap
Endast B2B
Endast B2B
ISO-certifierade
ISO-certifierade
Människan i centrum
Människan i centrum
Fler än 3 500 modersmålstalande lingvister
Fler än 3 500 modersmålstalande lingvister

Professionell översättning och lokalisering inom biovetenskap och läkemedelsbranschen

Med flera års erfarenhet av medicinska översättningar har AD VERBUM konsekvent levererat kvalitetsorienterade och skräddarsydda lösningar inom biovetenskap. Vi arbetar i överensstämmelse med branschstandarder och branschregler, samtidigt som vi erbjuder kundanpassade lösningar och använder stränga kontrollverktyg i alla steg i processen.

Alla professionella språkarbetare är väl förtrogna med de höga krav som ställs inom biovetenskap. De hårda reglerna och kvalitetskraven är det som ger branschen trovärdighet på den globala marknaden och som gör området så eftertraktat.

AD VERBUM har ett gediget kunnande inom hela det biovetenskapliga fältet som spänner från medicinteknisk utrustning och läkemedel till kliniska studier, patientdokumentation, stödmaterial inom sjuk- och hälsovård samt medicinsk ”bakåtöversättning”. Vi vägleder er genom hela processen och ser till att alla internationella föreskrifter och standarder följs.

Bakåtöversättning

Vi kommer här att titta närmare på det som brukar kallas för ”bakåtöversättning”, eftersom ämnet hör till de mest utmanande på översättningsområdet. Här krävs ett extremt sinne för detaljer av översättaren, ett strukturerat arbetssätt och fungerande samarbeten mellan mycket kvalificerade lingvister.

Vad är bakåtöversättning?

Bakåtöversättning kan definieras som översättning av en redan översatt text tillbaka till originalspråket, utan tillgång till referensmaterial.

Syftet med bakåtöversättning
Bakåtöversättning används ofta som ett sätt att kontrollera att översättningen av originalet är korrekt.

Inom den biovetenskapliga sektorn används bakåtöversättning i sammanhang där översättningen måste vara mycket exakt, exempelvis i samband med kliniska läkemedelsstudier.

Bakåtöversättning är dessutom ett krav som ställs av viktiga tillsynsmyndigheter och EU:s etikprövningsnämnd.

AD VERBUM anlitar uteslutande de allra mest kompetenta lingvisterna för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på era bakåtöversättningar.

Fördelar med översättning och lokalisering inom läkemedelsbranschen

 • Hög konsekvens med hjälp av ämnesexperter, översättningsminnen och TEP-processer

 • Följ regler och föreskrifter på den globala marknaden

 • Underlätta global klassificering

 • Säkerställ att samma termer används i all dokumentation

 • Samordna uppdateringar i dokumentationen på olika språk

 • Teknologiska lösningar innebär kortare tid till marknad för flerspråkigt material

... och mycket mer!

Ämnesexperter (SME)

AD VERBUM följer strikta standarder och kriterier när vi väljer ut våra lingvister.

 • Branscherfarenhet – alla våra lingvister har tidigare branscherfarenhet.

 • Ämnesexpertis – ert innehåll översätts alltid av en expert med relevanta ämneskunskaper och tekniskt kunnande.

 • Modersmålstalare – alla lingvister som arbetar med era projekt är modersmålstalare av målspråket.

 • Beprövade lingvister – alla våra lingvister genomgår flera tester för att vi ska vara säkra på deras ämneskunskaper och språkliga expertis.

 • Säkrad miljö – våra lingvister arbetar i en säkrad miljö under sekretessavtal för att förhindra röjande eller läckage av material eller kunduppgifter.

Våra tjänster

Söker du något särskilt?

Texttyper

 • Myndighetsärenden

 • Forskningsstudier

 • Medicintekniska översättningar

 • Patientinformation

 • Material till läkemedelsstudier

 • Produktresuméer och bipacksedlar

 • Formulär för informerat samtycke

 • Säkerhetsföreskrifter

 • Innehåll inom medicinsk rätt

 • Bioteknik

 • Djurs hälsa

 • Veterinärmedicin

 • Bruksanvisningar

 • Klinisk dokumentation

 • Biovetenskapligt material

 • Patent

 • Bakåtöversättning

Hittar du inte innehållet du letar efter? Inga problem!

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev