Skip to main content

Webbplatslokalisering

Nå ut med ett tydligt budskap till internationella besökare med hjälp av våra professionella webbplatslokaliseringstjänster

Webbplatslokalisering
Teknisk kompetens
Teknisk kompetens
Skräddarsydda arbetsflöden
Skräddarsydda arbetsflöden
Människan i centrum
Människan i centrum
Transparent prissättning
Transparent prissättning

Professionell lokalisering av webbplatser

Ett företags webbplats är en av dess mest värdefulla tillgångar. Utöka företagets räckvidd genom att göra webbplatsen synlig för resten av världen genom lokalisering.

Vill ni öka er globala närvaro genom flerspråkig och mångkulturell digital exponering? Eller helt enkelt överbrygga de kulturella klyftorna för att nå ut med ett tydligt och relaterbart budskap till alla som besöker företagets webbplats? AD VERBUM har rätt verktyg och expertis för att hjälpa er med det. Vi erbjuder kvalitativ och snabb webbplatslokalisering till överkomliga priser.

Vad är webbplatslokalisering?

Webbplatslokalisering handlar om att i sin helhet anpassa innehåll, grafiska element och designaspekter på er webbplats till de språkliga, regionala och kulturella perspektiv som passar den främmande marknad som ni vill nå ut till.

En lyckad lokaliseringsprocess handlar inte bara om översättning, utan involverar specialiserade lingvister och sakkunniga som kan anpassa och bearbeta ert material för att göra största möjliga avtryck på målmarknaden, på ett sätt som en modersmålstalare av målspråket kan tillgodogöra sig.

Fördelar med webbplatslokalisering

Webbplatslokalisering kan göras inom alla branscher och är en långsiktig investering i en helt avgörande tillgång för företaget. Här är några av de många fördelarna med webbplatslokalisering:

  • Nå ut med ert budskap till internationella besökare på deras modersmål

  • Öka antalet globala besökare

  • Få ett försprång över konkurrenterna

  • Förstärk er SEO-strategi

  • Erbjud en bättre användarupplevelse

  • Öka era internationella säljsiffror

  • Uppnå större investeringsavkastning överlag

CMS-plattformar som stöds

WordPress
Joomla
Drupal
Squarespace
Shopify
TYPO3
Wix
Magento
PrestaShop
Blogger
Weebly
Bitrix
Magnolia

och många fler.

Hittar du inte er CMS-plattform i listan? Inga problem! Kontakta oss och berätta vad ni använder som back-end till er webbplats. Vi hittar en lösning.

WordPress-lokalisering

För webbplatser som är baserade på WordPress CMS erbjuder vi en speciallösning som möjliggör en smidig och krångelfri lokaliseringsprocess.

Skräddarsydd webbplats

Har ni en skräddarsydd webbplats eller plattform? I så fall behöver lokaliseringsprocessen anpassas. Kontakta oss så tar vi fram bästa möjliga lokaliseringsupplägg för just er webbplats, med hänsyn till alla front-end- och back-end-faktorer.

Webbplatslokalisering – processen bakom

Bedömning av projektets omfattning
Bedömning av projektets omfattning

Webbplatslokaliseringsprojekt kan se väldigt olika ut beroende på omfattning, komplexitet, innehåll, back-end-struktur och hur väl förberett materialet är för lokalisering. Allt detta måste tas i beaktande för att nå ett slutresultat av hög kvalitet.

Utvinning av källmaterial
Utvinning av källmaterial

Källmaterialet utvinns från webbplatsen eller tillhandahålls av kunden.

Volymanalys och innehållspreparering
Volymanalys och innehållspreparering

Det utvunna materialet analyseras och förbereds inför nästa steg i lokaliseringen.

Lokalisering av källmaterial
Lokalisering av källmaterial

Källmaterialet lokaliseras genom översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process).

Implementering av lokaliserat innehåll
Implementering av lokaliserat innehåll

I det här skedet implementeras hela det lokaliserade innehållet på kundens webbplatsplattform.

Slutgiltig språkgranskning
Slutgiltig språkgranskning

Som en sista kvalitetssäkring går lingvisterna igenom det implementerade materialet på webbplatsen för att upptäcka eventuella fel efter implementeringen.

Kundutvärdering och återkoppling
Kundutvärdering och återkoppling

Kunden ger återkoppling. Alla finjusteringar och ändringsförslag implementeras i den lokaliserade slutversionen.

Implementering av kundens återkoppling
Implementering av kundens återkoppling

I det sista steget implementeras kundens återkoppling och det slutgiltiga projektet levereras i sin helhet.

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Branscher

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev